RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Околна среда: сътрудничество с трети държави

Околна среда

Земите, моретата, реките и въздухът ни са атакувани от фактори, които не признават международните граници - когато става въпрос за опазване на околната среда, проблемите минават далеч извън сферата на националните или регионалните фактори. Европейският съюз и отделните държави-членки в него активно преследват политика в защита на околната среда в контекста на последователните разширявания на ЕС, при двустранните отношения с държавите извън ЕС или регионалните групировки и при преговарянето или ангажирането с международни споразумения.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата