RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Räddningstjänst

Miljö

Det moderna samhället är i allt högre grad utsatt för risker av olika slag. Det handlar om risker för naturkatastrofer eller tekniska olyckor med omfattande följder för miljön. För att bidra till förebyggandet av sådana risker och se till att det finns beredskap för de nödsituationer som kan uppstå i sådana sammanhang har Europeiska unionen bland annat infört en samarbetsmekanism för biståndsinsatser inom räddningstjänsten och skapat program för finansiering av åtgärder som främjar skydd och beredskap.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början