RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Civilná ochrana

Životné prostredie

Dnešná spoločnosť je čoraz zraniteľnejšia voči rôznym druhom rizík, či už prírodných, alebo technologických, ktoré môžu mať vážne dôsledky pre životné prostredie. S cieľom riešiť tieto riziká a pripraviť sa na riadenie krízových situácií, ku ktorým môžu viesť, Európska únia vytvorila mechanizmus spolupráce pri pomocných zásahoch a programy na financovanie opatrení civilnej ochrany.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok