RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Гражданска защита

Околна среда

Днешните общества са все по-уязвими към всякакви видове рискове, независимо дали са природни или технологични, които могат да имат сериозни екологични последствия. За да си помогне при работата по тези рискове и да бъде подготвен за управление на кризисните ситуации, до които те могат да доведат, Европейският съюз е установил механизъм за сътрудничество при интервенции за съдействие и е създал програми за финансирането на мерки за гражданска защита.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата