RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de vehiculele utilitare uşoare

În 2007, Consiliul European s-a angajat ferm să reducă cu 20 % emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020. Acest regulament se înscrie în acest obiectiv, prin stabilirea limitelor pentru emisiile de CO2 ale vehiculelor utilitare uşoare, menţinând totodată competitivitatea industriei europene de automobile.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă în materie de emisii pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uşoare (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte cerinţele de performanţă în ceea ce priveşte emisiile de dioxid de carbon (CO2) generate de vehiculele utilitare uşoare noi.

Astfel, media emisiilor de CO2 generate de aceste vehicule nu trebuie să depăşească 175 de grame de CO2 pe kilometru începând din 2017 (această cerinţă va fi introdusă progresiv, începând din 2014). Începând din 2020, aceasta nu trebuie să depăşească 147 de grame de CO2 pe kilometru (sub rezerva confirmării fezabilităţii unui astfel de obiectiv).

Vehiculele care fac obiectul regulamentului

Vehiculele care fac obiectul acestui regulament sunt vehiculele de categoria N1, şi anume vehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri (camionete), care au o greutate maximă de 3,5 tone, dar care nu depăşesc 2 610 kilograme atunci când sunt goale.

Nivelul de emisii specifice

Începând de la 1ianuarie 2014, producătorii de vehicule utilitare uşoare trebuie să se asigure că media emisiilor specifice * de CO2 nu depăşeşte obiectivele privind emisiile fixate de acest regulament (anexa I). Aceste obiective se aplică progresiv vehiculelor utilitare uşoare noi înmatriculate în UE şi vizează:

  • 70 % din vehicule până în 2014;
  • 75 % din vehicule până în 2015;
  • 80 % din vehicule până în 2016;
  • 100 % din vehicule începând din 2017.

În plus, se aplică un obiectiv specific vehiculelor utilitare uşoare care funcţionează cu un carburant alternativ, care conţine 85 % bioetanol („E85”). Media emisiilor specifice generate de aceste vehicule trebuie redusă cu 5 % până la 31 decembrie 2015.

Gruparea producătorilor

Producătorii de vehicule utilitare uşoare au posibilitatea de a se grupa şi de a acţiona în comun pentru a îndeplini obiectivele privind emisiile specifice.

Monitorizarea şi raportarea mediei emisiilor

În fiecare an, începând cu 1ianuarie 2012, statele membre trebuie să colecteze datele privind fiecare vehicul utilitar uşor nou înmatriculat pe teritoriul lor (de exemplu, producător, tip, emisii specifice de CO2, masa).

Comisia centralizează aceste informaţii într-un registru central pe care îl pune la dispoziţia publicului începând cu 30 iunie 2013. Pe baza acestor date, Comisia calculează pentru fiecare producător, cu titlu provizoriu:

  • media emisiilor specifice de CO2 în anul calendaristic precedent;
  • obiectivul privind emisiile specifice din anul calendaristic precedent;
  • diferenţa dintre media emisiilor specifice de CO2 ale acestuia în anul calendaristic precedent şi obiectivul său privind emisiile specifice din anul respectiv.

După verificarea calculelor de către producători, Comisia le confirmă până la cel târziu la 31 octombrie.

Credite suplimentare

Acest regulament acordă producătorilor de camionete avantaje suplimentare pentru producţia de vehicule care generează un nivel redus al emisiilor (sub 50 de grame pe kilometru). Fiecare vehicul care generează un nivel redus de emisii va echivala cu 3,5 vehicule în 2014 şi 2015, cu 2,5 vehicule în 2016 şi cu 1,5 vehicule în 2017. Această abordare va ajuta producătorii să reducă mai mult media emisiilor vehiculelor noi. Aceştia vor fi în măsură să solicite acest credit suplimentar pentru cel mult 25 000 de camionete pe perioada 2014-2017.

Primă pentru emisiile suplimentare

Începând din 2014, atunci când emisiile generate de un vehicul vor depăşi obiectivele, producătorul va fi obligat să achite o primă calculată în funcţie de emisiile suplimentare.

Dacă media emisiilor de CO2 a flotei auto a unui producător depăşeşte valoarea-limită pe un an începând din 2014, producătorul trebuie să plătească o primă pentru emisiile suplimentare înregistrate pentru fiecare camionetă. Valoarea acestei prime este de 5 euro pentru primul gram pe kilometru cu care media emisiilor a depăşit obiectivul, de 15 euro pentru al doilea, de 25 de euro pentru al treilea şi de 95 de euro pentru fiecare kilometru suplimentar. Începând din 2019, primul gram pe kilometru cu care media emisiilor depăşeşte obiectivul costă 95 de euro. Această sumă este identică cu cea a primei privind autoturismele.

Derogări pentru anumiţi producători

Un producător independent are posibilitatea de a obţine o derogare de la obiectivul privind emisiile specifice în cazul în care produce mai puţin de 22 000 de vehicule utilitare uşoare noi în Uniunea Europeană (UE) în fiecare an.

Ecoinovaţiile

Furnizorii sau producătorii au posibilitatea de a reduce emisiile lor de CO2 prin intermediul utilizării de tehnologii inovatoare, a căror contribuţie totală poate fi de până la 7 grame de CO2/km.

Termeni-cheie ai actului
  • Media emisiilor specifice de CO2: media, pentru un producător, a emisiilor specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor utilitare uşoare pe care le produce.

REFERINŢĂ

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 510/2011

3.6.2011

-

JO L 145 din 31.5.2011

Ultima actualizare: 27.07.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii