RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reducerea emisiilor de CO₂ generate de autoturismele noi

Sectorul transporturilor rutiere este unul dintre cele mai poluante în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană (UE). În vederea reducerii emisiilor din acest sector, prezentul regulament stabileşte limite cu privire la autoturismele noi.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO₂ generate de vehiculele uşoare (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabileşte norme pentru încadrarea emisiilor de CO₂ generate de autoturismele noi. Limita fixată de regulament este de 130 g de CO₂/km. Începând din 2020, acest nivel trebuie să fie redus la 95 g de CO₂.

Tipurile de vehicule vizate de către regulament

Regulamentul se aplică vehiculelor din categoria M1 definite în anexa II a Directivei cu privire la omologarea autovehiculelor înmatriculate pentru prima dată în Uniunea Europeană (UE), fără a fi fost înmatriculate anterior într-o ţară terţă.

Obiective privind emisiile specifice

Producătorii de vehicule au obiective privind media emisiilor de CO₂, ale căror formule sunt enunţate în anexa I a prezentului regulament.

În scopul stabilirii mediei emisiilor specifice de CO₂, pentru fiecare producător, se iau în considerare următoarele procentaje ale autoturismelor:

 • 65 % în 2012;
 • 75 % în 2013;
 • 80 % în 2014;
 • 100 % începând din 2015.

Prezentul regulament cuprinde prevederi specifice pentru vehiculele care funcţionează pe bază de carburanţi compuşi din etanol în proporţie de 85 % (E85). Pentru a stabili dacă un producător îşi atinge obiectivul cu privire la emisiile de CO₂, procentajul de emisii specifice pentru acest tip de vehicul trebuie să fie redus cu 5 % până la 31 decembrie 2015. Acest obiectiv de reducere este aplicabil doar dacă cel puţin 30 % din staţiile de alimentare din statul membru în care vehiculul se află în circulaţie sunt în măsură să ofere acest tip de biocarburant.

Pentru a stimula sectorul auto să investească în tehnologii noi, dezvoltarea de autoturisme care să genereze mai puţine emisii faţă de autoturismele tradiţionale este încurajată prin credite suplimentare. Pentru calcularea mediei emisiilor specifice de CO₂, fiecare autoturism nou care generează o cantitate de emisii specifice de CO₂ mai mică de 50 g/km se consideră ca fiind echivalent cu:

 • 3,5 autoturisme în 2012;
 • 3,5 autoturisme în 2013;
 • 2,5 autoturisme în 2014;
 • 1,5 autoturisme în 2015;
 • 1 autoturism începând din 2016.

Asociaţiile de producători

Pentru a respecta obiectivele cu privire la emisiile specifice, producătorii au posibilitatea de a constitui o asociaţie. În acest scop, aceştia trimit Comisiei Europene un dosar de informaţii care cuprinde lista producătorilor incluşi în asociaţie, numele producătorului desemnat drept gestionarul acesteia şi dovada că acesta are capacitatea de a-şi îndeplini funcţiile.

Membrii asociaţiei fac schimb de date cu privire la:

 • media emisiilor specifice de CO₂;
 • obiectivul privind emisiile specifice;
 • numărul total al vehiculelor înmatriculate.

Monitorizarea şi raportarea mediei emisiilor

Statele membre au sarcina de a colecta datele cu privire la fiecare autoturism nou înmatriculat pe teritoriul propriu. Ele au sarcina de a transmite Comisiei următoarele informaţii cu privire la aceste vehicule:

 • numărul lor;
 • media emisiilor specifice;
 • masa medie;
 • distribuţia;
 • amprenta la sol.

Comisia păstrează un registru central al acestor date – accesibil publicului – şi calculează în mod provizoriu pentru fiecare producător:

 • media emisiilor specifice de CO₂ în anul calendaristic precedent;
 • obiectivul privind emisiile specifice din anul calendaristic precedent;
 • diferenţa dintre media emisiilor specifice de CO₂ în anul calendaristic precedent şi obiectivul acestuia privind emisiile specifice din acelaşi an.

Prima pentru emisiile suplimentare

Începând din 2012, un producător trebuie să plătească o primă pentru emisiile suplimentare dacă îşi depăşeşte obiectivul privind emisiile specifice. Începând din 2019, această primă va fi calculată diferit.

Derogări pentru anumiţi producători

Un producător poate să depună o cerere de derogare către Comisie în cazurile următoare:

 • produce mai puţin de 10 000 de autoturisme noi înmatriculate în UE;
 • nu aparţine niciunei asociaţii de producători;
 • aparţine unei asociaţii de producători care fabrică mai puţin de 10 000 de autoturisme noi înmatriculate în UE;
 • aparţine unei asociaţii de producători, dar exploatează propriile instalaţii de fabricare şi propriul centru de proiectare.

Comisia poate acorda o derogare pentru o perioadă de cinci ani.

Eco-inovaţiile

Furnizorii şi producătorii au posibilitatea de a introduce tehnologii inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO₂. Contribuţia totală a acestor tehnologii poate atinge maxim 7 g de CO₂/km.

Comisia reexaminează obiectivele privind emisiile specifice cel târziu la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament abrogă Decizia nr. 1753/2000/CE.

REFERINŢE

Act Data intrării în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 443/2009

8.6.2009

JO L 140 din 5.6.2009

ACT(E) CONEX(E)

Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 privind monitorizarea şi raportarea datelor referitoare la înmatricularea autoturismelor noi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE).
Prezentul regulament stabileşte liniile directoare cu privire la colectarea şi la comunicarea datelor despre fiecare autoturism nou. Aceste date trebuie să contribuie la stabilirea obiectivului privind emisiile specifice de CO₂ şi să permită să se evalueze dacă producătorii respectă acest obiectiv.
Aceste date se bazează pe informaţiile cuprinse în certificatul de conformitate al autoturismului în cauză. Ele se referă şi la vehiculele care:

 • generează puţine emisii de CO₂;
 • funcţionează cu etanol;
 • sunt echipate cu tehnologii inovatoare.
Ultima actualizare: 14.01.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii