RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tekintetében a közúti közlekedés az Európai Unió egyik legszennyezőbb ágazata. Az ágazatból származó kibocsátások csökkentése érdekében ez a rendelet az új személygépkocsikra vonatkozóan határértékeket állapít meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 140., 2009.6.5.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó keretként szolgáló követelményeket ír elő. A rendelet a CO₂-kibocsátás felső határértékét 130 g/km értékben határozza meg. 2020-tól ezt az értéket 95 g-ra kell csökkenteni.

A rendelet hatálya alá tartozó gépjárműtípusok

A rendelet a gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló irányelv II. mellékletének meghatározása szerinti M1 kategóriájú gépjárművekre alkalmazandó, amennyiben e járműveket az Európai Unióban először veszik nyilvántartásba és korábban harmadik országban nem vették nyilvántartásba őket.

Fajlagos kibocsátási célértékek

A gépjárművek gyártóira átlagos CO₂-kibocsátási célértékek vonatkoznak, amelyek számítási képleteit e rendelet I. melléklete tartalmazza.

Az egyes gyártók átlagos fajlagos CO₂-kibocsátásának kiszámításához az új személygépkocsik alábbi arányait kell figyelembe venni:

 • 2012-ben 65%;
 • 2013-ban 75%;
 • 2014-ben 80%;
 • 2015-től kezdve 100%.

A rendelet egyedi rendelkezéseket ír elő a a 85% etanolt tartalmazó üzemanyaggal (E85) működő járművekre vonatkozóan. Annak megállapítása céljából, hogy a gyártó megfelel-e a CO₂-kibocsátási célértéknek, az ilyen típusú járművek fajlagos kibocsátási arányát 2015. december 31-ig 5%-kal csökkenteni kell. E csökkentés csak akkor alkalmazandó, ha a járművet forgalmazó tagállamban található üzemanyagtöltő állomások legalább 30%-a értékesít ilyen típusú bioüzemanyagot.

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyék a járműipar számára az új technológiákba való beruházást, az extra kibocsátási egységek a hagyományos járműveknél alacsonyabb kibocsátású járművek kifejlesztését ösztönzik. Az átlagos fajlagos CO₂-kibocsátás kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb fajlagos CO₂-kibocsátású új személygépkocsik:

 • 2012-ben 3,5 gépkocsinak;
 • 2013-ban 3,5 gépkocsinak;
 • 2014-ben 2,5 gépkocsinak;
 • 2015-ben 1,5 gépkocsinak;
 • 2016-tól kezdve pedig 1 gépkocsinak számítanak.

Gyártói csoportosulások

A fajlagos kibocsátási célértékek elérése érdekében a gyártók csoportosulást hozhatnak létre. Ehhez tájékoztatást nyújtanak az Európai Bizottságnak a részt vevő gyártók listájáról, a csoportosulás vezetőjeként kijelölt gyártó nevéről és annak bizonyítékáról, hogy utóbbi képes lesz ellátni feladatait.

A csoportosulás tagjai között az alábbiakhoz kapcsolódó információcserére kerül sor:

 • a fajlagos CO₂-kibocsátás átlaga;
 • a fajlagos kibocsátási célérték;
 • az összes nyilvántartásba vett jármű száma.

Az átlagos kibocsátás nyomon követése és bejelentése

A tagállamok kötelesek nyilvántartást vezetni a területükön nyilvántartásba vett összes új személygépkocsi adatairól. E járművekkel összefüggésben a Bizottságot tájékoztatják a következőkről:

 • a járművek száma;
 • a járművek átlagos fajlagos kibocsátása;
 • a járművek átlagos tömege;
 • a járművek megoszlása;
 • a járművek alapterülete.

A Bizottság ezekről az adatokról – a nyilvánosság számára hozzáférhető – központi nyilvántartást vezet, és gyártónként előzetes számítással meghatározza a következőket:

 • átlagos fajlagos CO₂-kibocsátás az előző naptári évben;
 • fajlagos kibocsátási célérték az előző naptári évben; és
 • az előző évi átlagos fajlagos CO₂-kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos kibocsátási célérték közötti különbség.

Többletkibocsátási díj

2012-től kezdve, amennyiben a gyártó túllépi a rá vonatkozó fajlagos kibocsátási célértéket, többletkibocsátási díjat kell fizetnie. 2019-től kezdve e díj kiszámításának módja megváltozik.

Mentesség bizonyos gyártók számára

A gyártó az alábbi esetekben mentesítésre irányuló kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz:

 • legfeljebb 10 000 olyan új személygépkocsit állít elő, amelyet az Unióban vesznek nyilvántartásba;
 • nem tagja gyártói csoportosulásnak;
 • olyan gyártói csoportosulás tagja, amely legfeljebb 10 000 olyan személygépkocsit állít elő, amelyet az Unióban vesznek nyilvántartásba;
 • gyártói csoportosulás tagja, de saját termelő létesítményt és tervezési központot üzemeltet.

A Bizottság a mentesítést legfeljebb öt évre adhatja meg.

Ökoinnováció

A beszállító vagy a gyártó a CO₂-kibocsátás csökkentését célzó innovatív technológiákat alkalmazhat. E technológiák legfeljebb 7 g CO₂/km-rel járulhatnak hozzá a csökkentéshez.

A Bizottság legkésőbb 2013. január 1-jéig felülvizsgálja a fajlagos kibocsátási célértékeket.

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi az 1753/2000/EK határozatot.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.6.8.

HL L 140., 2009.6.5.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1014/2010/EU rendelete (2010. november 10.) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 293., 2010.11.11.]
Ez a rendelet iránymutatásokat fogalmaz meg az új személygépkocsikra vonatkozó adatok gyűjtésére és közlésére vonatkozóan. Ezen adatok alapján kell meghatározni a fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértéket, illetve felmérni azt, hogy a gyártók betartják-e ezt a célértéket.
Ezek az adatok az érintett személygépkocsik megfelelőségi nyilatkozataiban szereplő információkon alapulnak. Ezenfelül olyan járművekre is vonatkoznak, amelyek:

 • szén-dioxid-kibocsátása alacsony;
 • etanollal működnek;
 • innovatív technológiai megoldásokkal működnek.
Utolsó frissítés: 14.01.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére