RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Luftföroreningar

Miljö

Miljölagstiftningen har inte bara som mål att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser, utan också att förbättra luftkvaliteten. Luftföroreningar skadar människors hälsa och påverkar dessutom miljön negativt, t.ex. genom försurning och övergödning.
EU:s miljöpolitik omfattar flera olika typer av föroreningar och föroreningskällor. Kommissionen föreslog dessutom 2005 en särskild tematisk strategi som innebär att antalet dödsfall som kan kopplas till luftföroreningar ska minska med 40 % fram till 2020, jämfört med 2000.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början