RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Znečistenie vzduchu

Životné prostredie

Okrem boja proti skleníkovým plynom, ktoré spôsobujú zmenu klímy, je hlavným cieľom právnych predpisov v oblasti životného prostredia zlepšovať kvalitu nášho vzduchu, ktorého znečistenie sa odráža najmä na zdraví ľudí a na životnom prostredí vo forme takých javov, akým je acidifikácia a eutrofizácia. Európske politiky sa zameriavajú na rozličné typy – a zdroje – znečisťujúcich látok. V roku 2005 Komisia navrhla aj tematickú stratégiu na znižovanie počtu úmrtí spojených so znečistením vzduchu o 40 % (vychádzajúc z hodnôt roku 2000) do roku 2020.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok