RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Atmosferische verontreinigingen

Milieu

Behalve de bestrijding van de broeikasgassen die de oorzaak zijn van de opwarming van het klimaat, heeft de milieuwetgeving hoofdzakelijk een verbetering van de luchtkwaliteit ten doel; luchtververontreiniging is immers oorzaak van tal van gezondheidsklachten en van schade aan het milieu zoals verzuring of eutrofiëring. In het kader van het Europees beleid wordt de strijd aangebonden tegen de verschillende soorten verontreinigende stoffen en bronnen van verontreiniging. Voor het overige heeft de Commissie in 2005 een thematische strategie voorgesteld om het aantal sterfgevallen dat met luchtverontreiniging in verband moet worden gebracht uiterlijk 2020, vergeleken met de cijfers van 2000, met 40% te doen dalen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven