RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Замърсяване на въздуха

Околна среда

Освен борбата с парниковите газове, които са причина за изменението на климата, екологичното законодателство има ключова цел да подобри качеството на нашия въздух, чието замърсяване се отразява особено върху здравето на хората и върху околната среда под формата на явления като подкиселяване или еутрофикация. Европейската политика е насочена към различните видове и източници на замърсители. Освен това през 2005 г. Комисията предложи тематична стратегия за намаляване на броя на смъртните случаи, свързани със замърсяването на въздуха, с 40 % (от нивата през 2000 г.) до 2020 г.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата