RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Substanţele care afectează stratul de ozon

Uniunea Europeană (UE) doreşte să elimine progresiv substanţele care diminuează stratul de ozon, pentru a proteja sănătatea umană şi mediul înconjurător. Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, acest regulament integrează dispoziţiile Protocolului de la Montréal. Acesta interzice producţia şi introducerea pe piaţă a celor mai periculoase substanţe, cum ar fi clorofluorocarburile (CFC). Între altele, acesta stabileşte regulile de utilizare a acestor substanţe şi condiţiile de export şi import al acestora.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon.

SINTEZĂ

Acest regulament înlocuieşte Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Acesta adaptează sistemul comunitar la progresele tehnice şi la schimbările aduse Protocolului de la Montréal din 1987 privind substanţele care diminuează stratul de ozon. Astfel, Uniunea Europeană (UE) poate să îşi continue acţiunile la nivel mondial pentru a proteja stratul de ozon şi pentru a-i asigura recuperarea.

Domeniul de aplicare

Acest regulament vizează:

  • substanţele reglementate, cum ar fi clorofluorocarburile (CFC), halonii, tetraclorura de carbon, bromura de metil, hidroclorofluorocarburile (HCFC) etc. (a se vedea anexa I);
  • substanţele noi (a se vedea anexa II);
  • produsele şi echipamentele care conţin sau depind de aceste substanţe.

Interdicţiile

Se interzic producţia, introducerea pe piaţă şi utilizarea substanţelor reglementate sau a produselor şi echipamentelor care conţin aceste substanţe, cu excepţia anumitor utilizări ca intermediari de sinteză *, ca agenţi de proces * sau pentru utilizările în laborator şi în scopuri analitice.

Introducerea pe piaţă şi utilizarea sistemelor antiincendiu şi a extinctoarelor care conţin substanţe reglementate, în special haloni, sunt interzise.

Derogările

Substanţele reglementate pot fi produse, introduse pe piaţă şi utilizate ca intermediari de sinteză sau ca agenţi de proces. De asemenea, aceste substanţe pot fi utilizate în laborator sau în scopuri analitice. Cantitatea autorizată anual se limitează printr-un sistem de cote. Producătorii şi importatorii trebuie să deţină o autorizaţie care se acordă pe perioadă limitată de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.

Hidroclorofluorocarburile (HCFC) vor fi eliminate progresiv. Nu mai este permisă producerea niciunei HCFC după 31 decembrie 2019.

Se interzice utilizarea bromurii de metil începând cu 18 martie 2010, cu excepţia cazurilor de urgenţă, pentru a împiedica răspândirea paraziţilor sau a bolilor. Totuşi, această derogare este valabilă numai pentru o perioadă de cel mult 120 de zile şi pentru o cantitate de maximum 20 de tone.

Halonii pot fi introduşi pe piaţă şi folosiţi pentru utilizări critice (a se vedea VI).

Orice producător sau importator autorizat să introducă pe piaţă sau să utilizeze substanţele reglementate poate transfera aceste drepturi altor producători sau importatori ai acestor substanţe de pe teritoriul Comunităţii. Orice transfer trebuie notificat în prealabil Comisiei.

Un producător poate fi autorizat, de asemenea, să depăşească nivelurile de producţie stabilite, cu condiţia ca nivelul maxim al producţiei naţionale să nu fie depăşit.

Regimul comercial

Importurile şi exporturile de substanţe reglementate şi de produse şi echipamente care conţin astfel de substanţe sunt interzise.

Cu toate acestea, există derogări pentru anumite utilizări ale substanţelor reglementate sau pentru distrugerea lor conform metodelor adecvate.

Importurile şi exporturile fac obiectul acordării unei licenţe. Această licenţă se eliberează de către Comisie, printr-un sistem electronic de acordare a licenţelor.

Controlul substanţelor

Întreprinderile trebuie să instituie sisteme de recuperare a substanţelor reglementate conţinute în:

  • echipamentele frigorifice, de aer condiţionat şi în pompele de căldură;
  • echipamentele care conţin solvenţi;
  • sistemele antiincendiu şi extinctoare.

Odată recuperate, aceste substanţe trebuie reciclate, regenerate sau distruse într-un mod acceptabil din punctul de vedere al mediului, pentru a împiedica emisia lor în atmosferă.

De asemenea, întreprinderile trebuie să ia măsuri pentru a evita orice risc de scurgeri sau de emisii de substanţe reglementate. Orice întreprindere care exploatează echipamente care conţin astfel de substanţe trebuie să efectueze verificări periodice pentru detectarea scurgerilor. Dacă se depistează scurgeri, întreprinderea trebuie să le repare cât mai curând posibil şi, în orice caz, în termen de paisprezece zile de la detectare.

Context

Stratul de ozon protejează organismele care trăiesc pe Terra de radiaţiile ultraviolete (UV). În anii '80, oamenii de ştiinţă au observat o reducere a stratului de ozon stratosferic, din cauza emisiilor de substanţe chimice sintetizate de om. Această diminuare a stratului de ozon cauzează o creştere a radiaţiilor UV. Acestea sunt periculoase pentru om, căruia îi provoacă în special cancer de piele, sau pentru ecosisteme. Comunitatea internaţională s-a mobilizat rapid, adoptând mai întâi Convenţia de la Viena, în 1985, apoi Protocolul de la Montréal, în 1987.

Protocolul de la Montréal obligă părţile semnatare să elimine progresiv substanţele care diminuează stratul de ozon, conform unui calendar prestabilit. După douăzeci de ani de la adoptarea sa, Protocolul de la Montréal reprezintă un model de acord multilateral în domeniul protecţiei mediului.

Termeni-cheie ai actului
  • Intermediari de sinteză: orice substanţă reglementată sau substanţă nouă care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziţia sa originală este integral convertită şi a căror emisii sunt neglijabile.
  • Agent de proces: orice substanţă reglementată folosită ca agent de procesare chimică în aplicaţiile specificate în lista din anexa III.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

1.1.2010

30.6.2011

JO L 286 din 31.10.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2010/209/UE a Comisiei din 26 martie 2010 privind alocarea cotelor de import pentru substanţele reglementate pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jurnalul Oficial L 89 din 9.4.2010].

Ultima actualizare: 09.12.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii