RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az ózonréteget lebontó anyagok

Az Európai Unió célja, hogy az emberi egészség és a környezet védelme érdekében fokozatosan felszámolja az ózonréteget lebontó anyagokat. E célkitűzés megvalósítása érdekében ez a rendelet magában foglalja a Montreáli Jegyzőkönyv rendelkezéseit. Megtiltja a legveszélyesebb anyagok, például a klór-fluor szénhidrogének (CFC-k) gyártását és forgalomba hozatalát. Ezenkívül meghatározza az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó szabályokat, valamint kivitelük és behozataluk feltételeit.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 286., 2009.10.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a 2037/2000/EK rendelet (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) helyébe lép. A közösségi rendszert a technikai fejlődés, valamint az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1987. évi Montreáli Jegyzőkönyv által bevezetett változások fényében módosítja. Ezáltal lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy tovább folytassa az ózonréteg védelmét és helyreállításának biztosítását célzó világszintű intézkedéseit.

Hatály

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

  • a szabályozott anyagokra, például a klór-fluor-szénhidrogénekre (CFC), a halonokra, a szén-tetrakloridra, a metil-bromidra, a klórozott-fluorozott szénhidrogénekre (HCFC) stb. (lásd az I. mellékletet);
  • az új anyagokra (lásd a II. mellékletet);
  • a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékekre és berendezésekre.

Tilalmak

A szabályozott anyagok, illetve a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása tilos, kivéve egyes alapanyagként * vagy reakcióközegként * történő, illetve laboratóriumi és analitikai felhasználásokat.

Tilos a szabályozott anyagokat tartalmazó, elsősorban halontartalmú tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek forgalomba hozatala és használata.

Eltérések

A szabályozott anyagok alapanyagként, valamint reakcióközegként gyárthatóak, forgalomba hozhatóak és felhasználhatóak. Ezen anyagok laboratóriumi és analitikai célú felhasználása is megengedett. Az engedélyezett éves mennyiséget kvótarendszer korlátozza. A gyártóknak és importőröknek az érintett tagállam illetékes hatósága által korlátozott időre kiadott engedéllyel kell rendelkezniük.

A klórozott-fluorozott szénhidrogéneket fokozatosan megszüntetik. 2019. december 31. után tilos a klórozott-fluorozott szénhidrogének gyártása.

A metil-bromid felhasználása 2010. március 18-tól nem engedélyezett, kivéve vészhelyzetben, kártevők vagy növénybetegségek elterjedésének megakadályozására. Ez az eltérés azonban legfeljebb 120 napra és 20 tonnát meg nem haladó mennyiségre vonatkozik.

A halonok kritikus felhasználási célokra forgalomba hozhatók és felhasználhatók (lásd a VI. mellékletet).

A szabályozott anyagok forgalmazására, illetve felhasználására jogosult gyártók vagy importőrök ezt a jogot átruházhatják a Közösségen belüli bármely más gyártóra vagy importőrre. Erről az átruházásról a Bizottságot előzetesen tájékoztatni kell.

A gyártó számára engedélyezhetik a meghatározott termelési szintek túllépését, feltéve, hogy az nem haladja meg a nemzeti termelés felső szintjét.

Kereskedelem

A szabályozott anyagok, illetve a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések behozatala és kivitele tilos.

Ennek ellenére a szabályozott anyagok egyes felhasználásaira vagy engedélyezett módszerekkel történő megsemmisítésére vonatkozóan eltérések biztosíthatók.

A behozatal és a kivitel engedélyhez kötött. Az engedélyt a Közösség elektronikus engedélyezési rendszer keretében adja ki.

Az anyagok ellenőrzése

A vállalkozásoknak a szabályozott anyagok visszanyerésére szolgáló rendszereket kell létrehozniuk, amelyeket az alábbiakba kell beépíteni:

  • hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések;
  • oldószereket tartalmazó berendezések;
  • tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek.

A visszanyerést követően ezeket az anyagokat újra kell hasznosítani, regenerálni kell vagy környezetvédelmi szempontból megfelelő módon meg kell semmisíteni, hogy azok ne juthassanak ki a légkörbe.

A vállalkozásoknak továbbá meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék a szabályozott anyagok szivárgásának vagy kibocsátásának kockázatát. Az ilyen anyagokat tartalmazó berendezést üzemeltető vállalkozásoknak rendszeres szivárgás-ellenőrzést kell végezniük. Az észlelt szivárgást a lehető leggyorsabban, de legfeljebb a szivárgás észlelésének napjától számított 14 napon belül meg kell javítaniuk.

Háttér

Az ózonréteg védelmet nyújt a Föld élő szervezetei számára az ibolyán túli (UV) sugárzással szemben. A 80-as években a tudósok megfigyelték, hogy az ember által előállított szintetikus vegyi anyagok kibocsátásai nyomán a sztratoszferikus ózonréteg elvékonyodott. Az ózonréteg bomlása miatt megnő az UV-sugárzás erőssége. A sugárzás veszélyes az emberre, akinél elsősorban bőrrákot okoz, valamint az ökoszisztémákra is. A nemzetközi közösség gyorsan intézkedett, és 1985-ben elfogadta a bécsi egyezményt, majd 1987-ben a Montreáli Jegyzőkönyvet.

A Montreáli Jegyzőkönyv kötelezi a részes feleket arra, hogy egy előre meghatározott ütemterv szerint fokozatosan vonják ki az ózonréteget lebontó anyagokat. Elfogadása után 20 évvel a Montreáli Jegyzőkönyv követendő példa a többoldalú környezetvédelmi megállapodások tekintetében.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Alapanyag: olyan szabályozott anyag vagy új anyag, amelynek eredeti összetétele egy kémiai átalakulás során teljes mértékben megváltozik, és amelynek kibocsátása jelentéktelen.
  • Reakcióközeg: a III. mellékletben felsorolt alkalmazásokban vegyi reakcióközegként használt szabályozott anyagok.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2010.1.1.

2011.6.30.

HL L 286., 2009.10.31.

Az 1005/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2010/209/EU határozata (2010. március 26.) az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2010. január 1. és december 31. között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról [Hivatalos Lap L 89., 2010.4.9.].

Utolsó frissítés: 09.12.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére