RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den internationella dimensionen och utvidgning

Företag

Utrikeshandel är en viktig del av näringslivet. Det är därför mycket viktigt för EU-företagens konkurrenskraft att de får tillträde till marknader och kan samarbeta med länder utanför EU. Att skapa de rätta förutsättningar för tillväxt i förtagen är därför inte bara en uppgift för EU utan även för alla partnerländer i världen.
För att kandidatländerna ska kunna slutföra sitt arbete inför EU-medlemskapet måste de följa gemenskapens regelverk i fråga om industri- och företagspolitik.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början