RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Medzinárodný rozmer a rozširovanie

Podnikanie

Zo samotného charakteru podnikateľských činností vyplýva, že zahŕňajú výmeny s vonkajšími partnermi. Prístup k trhom a spolupráca s tretími krajinami sú preto rozhodujúcimi faktormi pre konkurencieschopnosť európskych podnikov. Vytvorenie prostredia priaznivého pre rast podnikov okrem toho predstavuje výzvu nielen pre Európsku úniu (EÚ), ale aj pre všetkých partnerov EÚ po celom svete.
Pre kandidátske krajiny je súlad s acquis communautaire týkajúcim sa priemyselnej a podnikateľskej politiky nevyhnutnou súčasťou prístupového procesu do EÚ.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok