RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mezinárodní rozměr a rozšíření

Podnikání

Obchodní operace zahrnují ze své podstaty výměnu s externími partnery. Rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost evropských podniků je tedy přístup na trhy a spolupráce se třetími zeměmi. Vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání je navíc výzvou nejen pro Evropskou unii (EU), ale také pro všechny partnery EU po celém světě.
Pro kandidátské země je nezbytnou součástí procesu přistoupení k EU dosažení souladu s acquis Společenství v oblasti průmyslové a podnikové politiky.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky