RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Международно измерение и разширяване

Предприятие

Сами по своята същност бизнес дейностите включват обмен с външни партньори. Затова достъпът до пазари и сътрудничеството с трети държави са решаващи фактори за конкурентоспособността на европейските предприятия. Нещо повече, създаването на среда, благоприятна за бизнес растежа, е предизвикателство не само за Европейския съюз (ЕС), но и за всички партньори на ЕС по света.
За кандидатстващите държави съответствието с достиженията на правото на Общността, касаещи политиката за промишлеността и предприятията, е съществено важна част от процеса на присъединяването към ЕС.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата