RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samverkan mellan näringslivspolitik och andra politikområden

Företag

Ett företag måste ta hänsyn till många faktorer i sin verksamhet, t.ex. konkurrensregler, miljön, arbetsorganisation, forskning och innovation, förfalskning och piratkopiering.
Företags- och industripolitiken har kopplingar till många av EU:s politikområden och drar nytta av instrument från flera av dessa. De synergieffekter som de skapar tillsammans tillför EU-företagen ett mervärde och stimulerar samtidigt företagens konkurrenskraft.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början