RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Interakcia medzi politikou podnikov a inými politikami

Podnikanie

Pravidlá hospodárskej súťaže, environmentálne hľadiská, organizácia práce, výskum a inovácie, falšovanie a pirátstvo: podnik musí pri svojich činnostiach zohľadňovať širokú škálu faktorov.
Politika podnikov a priemyselná politika sa vzájomne ovplyvňujú s niektorými inými politikami Spoločenstva a kombinujú nástroje rozličných politických oblastí. Z toho vyplývajúca synergia zvyšuje pridanú hodnotu európskych podnikov a posilňuje ich konkurencieschopnosť.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok