RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Взаимодействие между политиката за предприятията и другите политики

Предприятие

Правила за конкуренцията, екологични съображения, организация на работата, научни изследвания и иновации и фалшифициране и пиратство: бизнесът трябва да вземе под внимание широка гама от фактори при своята работа.
Политиката за предприятията и промишлеността взаимодейства с няколко други политики на Общността и съчетава инструменти от различни области на политиката. Създадените условия, улесняващи изграждането на синергии, увеличават добавената стойност на европейските фирми и засилват тяхната конкурентоспособност.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата