RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tekstilės gaminiai: tekstilės pluoštų pavadinimai ir ženklinimas

Šiame reglamente nustatomos suderintos taisyklės dėl tekstilės gaminių ženklinimo ir žymėjimo, siekiant pašalinti kliūtis tekstilės sektoriaus vidaus rinkoje ir užtikrinti, kad vartotojai gautų tinkamą informaciją.

DOKUMENTAS

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB. Tekstas svarbus EEE.

SANTRAUKA

Šis reglamentas nustato nuostatas dėl:

 • tekstilės pluoštų pavadinimų*, remiantis jų apibrėžimu ir paskirtimi, siekiant nurodyti tekstilės gaminių pluošto sudėtį;
 • tekstilės gaminių, kurių sudėtyje yra netekstilinių gyvulinės kilmės dalių, ženklinimo*;
 • analizės metodų, siekiant patikrinti etiketėje nurodytą informaciją ar žymėjimą.

Gaminiai, kuriems taikomas reglamentas

Šis reglamentas taikomas tekstilės gaminiams, t. y.:

 • gaminiams, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % svorio tekstilės pluošto;
 • gaminiams, panašiems į tekstilės gaminius.

Šis reglamentas netaikomas tekstilės gaminiams, kuriuos sukūrė asmenys, dirbantys namuose ar nepriklausomose įmonėse be nuosavybės teisės perdavimo, ir nepriklausomų siuvėjų sukurtiems gaminiams.

Tekstilės pluoštų pavadinimai

Tekstilės gaminių pluošto sudėties aprašyme turi būti naudojami tekstilės pluoštų pavadinimai, išvardyti I reglamento priede. Reglamente nurodoma, koks pavadinimas atitinka kokį pluoštą. Šiuos pavadinimus draudžiama naudoti kitų tipų pluoštams vadinti.

Gamintojai turi galimybę kreiptis į Europos Komisiją, kad į I reglamento priedą būtų įtrauktas naujas tekstilės pluošto pavadinimas. Vadovaujantis II priedu, prie prašymo turi būti pridėtas techninių duomenų rinkinys ir pateikiama tokia informacija:

 • naujam tekstilės pluoštui siūlomas pavadinimas, apibrėžimas ir identifikavimas;
 • pakankamai tiksliai sukurti identifikavimo ir kiekybinio vertinimo metodai;
 • papildoma informacija apie galimas alergines reakcijas, gamybos procesus ar vartotojų interesus.

Tekstilės gaminių sudėties nurodymas

Terminai „100 %“, „grynas“ ar „natūralus“ naudojami tik produktams, pagamintiems iš vieno tekstilės pluošto.

Terminai „natūrali vilna“ arba „gryna vilna“ (ir III priede esantys terminai) gal būti naudojami etiketėje su sąlyga, kad gaminys sudarytas vien tik iš vilnos pluošto be jokių priedų ir nebuvo verptas. Kai vilnoje naudojamas tekstilės pluoštų mišinys, terminas „gryna vilna“ gali būti naudojamas etiketėje tik tuo atveju, jei:

 • didžiąją vilnos dalį sudaro vienas vilnos pluoštas;
 • vilnos kiekis yra ne mažesnis kaip 25 % visos mišinio masės;
 • jei vilna maišoma, ji yra sumaišyta tik su vienu kitos rūšies pluoštu.

Tekstilės gaminių, susidedančių iš kelių pluoštų, etiketėje turi būti nurodyti pavadinimai ir procentas nuo bendro visų pluoštų svorio, išvardijant mažėjančia tvarka. Terminas „kiti pluoštai“ naudojamas tuo atveju, jei gamybos metu kai kurie itin mažo kiekio pluoštai nenustatomi arba jų nėra I priede. Terminai „įvairūs pluoštai“ ar „neidentifikuota tekstilės sudėtis“ gali būti naudojami tekstilės gaminio etiketėje, jei gamybos metu sunku tiksliai nustatyti sudėtį.

Jei gaminyje yra netekstilinių gyvulinės kilmės dalių, etiketėje turi būti parašytas sakinys „Sudėtyje yra netekstilinių augalinės kilmės dalių“.

Tekstilės gaminių žymėjimas ir ženklinimas

Į rinką patenkantys tekstilės gaminiai turi būti paženklinti patvariomis, įskaitomomis, matomomis ir prieinamomis etiketėmis ir ženklais, kad būtų galima nustatyti jų pluošto sudėtį. Jei produktai nėra skirti galutiniam vartotojui, etiketes ir ženklinimus gali pakeisti pridedami komerciniai dokumentai. Juos pateikia gaminio gamintojas.

Jei tekstilės gaminys sudarytas iš dviejų ar daugiau tekstilinių dalių, kurių tekstilės pluošto sudėtis skirtinga, turi būti nurodyta kiekvienos dalies pluošto sudėtis.

Etiketėje neturi būti sutrumpinimų. Informacija etiketėje turi būti pateikiama viena ar keliomis oficialiomis valstybės narės, kurios rinkoje prekiaujama gaminiu, kalbomis.

Ekonominių operacijų vykdytojas, kuris išleidžia tekstilės gaminius į rinką, yra atsakingas už etiketes ir ženklinimą.

Aprašymai, susiję su tekstilės pluoštu, taip pat turi būti nurodyti kataloguose, lankstinukuose ar ant pakuočių. Ši informacija turi būti matoma ir perkant internetu.

V priede išvardytiems gaminiams ženklinimas nėra privalomas.

Rinkos priežiūra

Tekstilės gaminių pluošto atitikties patikrą atlieka rinkos priežiūros institucijos pagal metodus, paaiškintus VIII priede.

Nuo 2012 m. gegužės 8 d. šis reglamentas panaikina direktyvas 73/44/CEE, 96/73/CE ir 2008/121/EB.

Pagrindiniai dokumente vartojami terminai
 • Tekstilės pluoštas: elementas, kuris yra lankstus, plonas ir labai ilgas, palyginti su maksimaliu skersmens dydžiu, dėl to jis tinkamas naudoti tekstilėje, arba juosta ar lankstus vamzdelis, ne didesnis nei 5 milimetrų pločio, naudojamas gaminant pluoštą, nurodytą I priedo 2 lentelėje.
 • Tekstilės gaminys: bet koks neapdorotas, pusiau apdorotas, apdorotas, pusiau pagamintas, pagamintas, pusiau surinktas ar surinktas gaminys iš tekstilės pluoštų, nepriklausomai nuo jų sumaišymo proceso ir sujungimo būdo.

NUORODA

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011

2011 11 7

-

OL L 272, 2011 10 18

Paskutinį kartą atnaujinta: 09.01.2012

Taip pat žr.

 • Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas – Tekstilės gaminiai ir drabužiai (DE) (EN) (FR)
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią