RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Textiltermékek: textilszál-elnevezések és címkézés

Ez a rendelet összehangolt rendelkezéseket állapít meg a textiltermékek címkézése és jelölése tekintetében a textilágazat belső piaca előtt álló akadályok megszüntetése és a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2011/EU rendelete (2011. szeptember 27.) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 272., 2011.10.18.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet rendelkezéseket állapít meg az alábbiakra vonatkozóan:

 • a textilszálak *elnevezésének meghatározása és használata a textiltermékek szálösszetételének jelölése céljából;
 • az állati eredetű, nem textil alkotórészeket tartalmazó textiltermékek *címkézése;
 • a címkén vagy jelölésen feltüntetett információk ellenőrzésére szolgáló elemzési módszerek.

A rendelet által érintett termékek

Ezt a rendeletet a textiltermékekre kell alkalmazni, úgymint:

 • a legalább 80 tömegszázalékban textilszálakból készült termékekre;
 • a textiltermékekhez hasonló termékekre.

Ez a rendelet nem vonatkozik az olyan textiltermékekre, amelyeket saját otthonukban dolgozó személyek vagy olyan független cégek dolgoznak fel, amelyek a részükre átadott anyagokból dolgoznak anélkül, hogy azokon tulajdonjogot szereznének, illetve az önfoglalkoztató szabók által készített textiltermékekre.

Textilszál-elnevezések

A textiltermékek szálösszetételének feltüntetésekor az e rendelet I. mellékletében ismertetett textilszál-elnevezéseket kell alkalmazni. A rendelet meghatározza, hogy melyik elnevezés melyik száltípusnak felel meg. Ezek az elnevezések más szálak elnevezésére nem használhatók.

A gyártók kérelmezhetik az Európai Bizottságtól, hogy valamely új textilszál-elnevezést vegyen fel a rendelet I. mellékletébe. A kérelemhez mellékelni kell a II. melléklet szerint összeállított műszaki dokumentációt, amely az alábbi információkat tartalmazza:

 • az új textilszál javasolt elnevezése, meghatározása és azonosítása;
 • kielégítő mértékben kidolgozott azonosítási és mennyiségi meghatározási módszerek;
 • a lehetséges allergiás reakciókkal, illetve az előállítási folyamattal kapcsolatos vagy a fogyasztók szempontjából fontos kiegészítő információk.

A textiltermékek összetételének jelölése

A „100%” vagy „tiszta” címkézés vagy jelölés kizárólag az egyféle szálasanyagból készült textiltermékekre alkalmazható.

Az „élőgyapjú” kifejezés (valamint a III. mellékletben szereplő kifejezések) abban az esetben alkalmazhatók a címkén, ha a termék kizárólag olyan gyapjúszálból készült, amely előzőleg nem képezte valamely késztermék részét, és amelyet nem vetettek alá semmilyen fonási eljárásnak. Az „élőgyapjú” kifejezés feltüntethető a textilszálkeverékben levő gyapjú címkéjén, ha:

 • a gyapjút teljes mértékben egyetlen gyapjúszál alkotja;
 • az ilyen gyapjú részaránya a keverék össztömegének legalább 25%-át alkotja;
 • durván kártolt keverék esetében a gyapjú csak egyetlen más szálasanyaggal van keverve.

A többszálas textiltermékeket olyan címkével kell ellátni, amely csökkenő sorrendben feltünteti valamennyi szálkomponens elnevezését és százalékos tömegarányát. A „más szálak” elnevezés alkalmazható, ha egyes kisebb tömegű szálak tömegét a termék előállításának időpontjában nem lehet megállapítani, illetve az I. mellékletben nem szereplő szálak esetében. Az olyan textiltermékeknél, amelyek összetételét a gyártás során nehéz megállapítani, a „szálkeverék” vagy „meghatározatlan szálösszetétel” kifejezéseket lehet alkalmazni.

Az állati eredetű, nem textil alkotórészek textiltermékekben való jelenlétét a címkézésen az „állati eredetű, nem textil alkotórészek” felirattal kell jelezni.

A textiltermékek címkézése és jelölése

A textiltermékeken forgalomba hozatalkor tartós, olvasható, látható és hozzáférhető módon el kell helyezni a szálösszetételüket feltüntető címkét vagy jelölést. A nem végfogyasztóknak szánt termékek esetében ezek a címkék vagy jelölések a kísérő kereskedelmi dokumentumokkal helyettesíthetők. A címkézésről vagy a jelölésről ilyen esetben a gyártó gondoskodik.

A két vagy több, különböző textilszáltartalmú textilösszetevőből álló textiltermékeken valamennyi összetevő textilszáltartalmát fel kell tüntetni.

A címkézés vagy jelölés nem tartalmazhat rövidítést. Ezenfelül a feliratot annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell feltüntetni, amelyben a terméket forgalomba hozzák.

A címkézésért vagy jelölésért a terméket forgalomba hozó gazdasági szereplő felel.

A textilszál-összetételre vonatkozó leírásokat a katalógusokban, a prospektusokban, valamint a csomagoláson is fel kell tüntetni. Ezen információnak elektronikus úton történő vásárlás esetén is jól láthatónak kell lennie.

Az V. mellékletben felsorolt termékek esetében a címkézés nem kötelező.

Piacfelügyelet

A piacfelügyeleti hatóságok a VIII. mellékletben ismertetett módszerek szerint ellenőrzik a textiltermékek szálösszetételének megfelelőségét.

Ez a rendelet 2012. május 8-tól hatályon kívül helyezi a 73/44/EGK, a 96/73/EK és a 2008/121/EK irányelvet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Textilszál: az az elemi szál, amely rugalmasságával, finomságával és szélességét nagymértékben meghaladó hosszúságával jellemezhető, és amelyet e tulajdonságok alkalmassá tesznek textilipari feldolgozásra, illetve olyan hajlékony szalag vagy tömlő, amelynek névleges szélessége – beleértve a szélesebb csíkokból vagy fóliarétegekből vágott szalagokat is – nem haladja meg az 5 mm-t, és az I. melléklet 2. táblázatában felsorolt szálak előállításához használt anyagokból készült.
 • Textiltermék: minden nyers, félig megmunkált, megmunkált, félkész, kész-, félig konfekcionált vagy konfekcionált termék, amely kizárólag textilszálakból áll, függetlenül az alkalmazott keverési vagy összeállítási eljárástól.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2011.11.7.

HL L 272., 2011.10.18.

Utolsó frissítés: 09.01.2012

Lásd még

 • Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság – Textiltermékek és ruházat (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére