RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Industri

Företag

Industripolitiken har under de senaste åren fått ökad uppmärksamhet i EU-debatten. Med hänsyn till globaliseringen och konkurrensen från nya länder måste industrin anpassa sig till de strukturella förändringarna.
Med sikte på att främja industrins konkurrenskraft kombinerar EU övergripande åtgärder för att skapa allmänna goda förutsättningar på olika strategiska områden med mer specifika åtgärder som beaktar förhållandena inom enskilda sektorer.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början