RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Priemysel

Podnikanie

V posledných rokoch sa priemyselná politika stala ešte dôležitejšou témou diskusie v Spoločenstve. Globalizácia a hospodárska súťaž zo strany nových rozvíjajúcich sa krajín spôsobili, že priemysel sa musí prispôsobovať štrukturálnym zmenám.
S cieľom stimulovať konkurencieschopnosť priemyslu Európska únia (EÚ) kombinuje horizontálny prístup zameraný na vytváranie stimulujúcich rámcových podmienok v rozličných strategických oblastiach s odvetvovým prístupom, v ktorom sa zohľadňujú osobitné vlastnosti každého odvetvia.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok