RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Промишленост

Предприятие

През последните години индустриалната политика стана още по-важна тема от дебатите на Общността. Глобализацията и конкуренцията от новите развиващи се държави налагат на промишлеността да се адаптира към структурните промени.
За да стимулира индустриалната конкурентоспособност, Европейският съюз (ЕС) съчетава хоризонтален подход, насочен към създаването на стимулиращи рамкови условия в различни стратегически области, с отраслов подход, при който се обръща внимание на конкретните характеристики на всеки отрасъл.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата