RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Företag

Företag

EU:s välstånd bygger på att dess företag blomstrar. Företagen är en nyckelfaktor för tillväxt och sysselsättning. Genom den nya Lissabonstrategin från 2005 har dessutom företags- och industripolitiken blivit en prioriterad EU-fråga.
Med stöd av artikel 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har Europeiska unionen (EU) ställt upp som mål att skapa bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraften.
Att bibehålla konkurrenskraften är en ständig utmaning. Därför strävar EU efter att skapa gynnsamma förutsättningar för initiativtagande, företagsutveckling, industriellt samarbete och ett bättre utnyttjande av industripotentialen genom innovation, forskning och teknisk utveckling. Dessa faktorer har avgörande betydelse för EU:s internationella konkurrenskraft.

Se även

  • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Företag.
  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv (DE) (EN) (FR), samt på webbplatsen "Ditt Europa - Företag".
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början