RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podnikanie

Podnikanie

Prosperita Európy je založená na prosperite jej podnikov. Podniky sú kľúčovým prvkom rastu a zamestnanosti a oživenie lisabonskej stratégie v roku 2005 urobilo z podnikovej a priemyselnej politiky jednu z európskych priorít.
Podľa článku 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie si Európska únia (EÚ) stanovila cieľ vytvoriť čo najlepšie podmienky pre konkurencieschopnosť.
Zachovanie konkurencieschopnosti je trvalý problém. Práve preto sa EÚ snaží vytvoriť prostredie priaznivé pre iniciatívy, rozvoj podnikov, priemyselnú spoluprácu a zlepšiť využívanie priemyselného potenciálu inovácií, výskumu a technologických rozvojových politík. Tieto politiky sú v kontexte svetovej hospodárskej súťaže mimoriadne dôležité.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok