RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Dobrobyt Europy zależy od powodzenia jej przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa to kluczowy element wzrostu i zatrudnienia, a ponowne uruchomienie strategii lizbońskiej w 2005 r. uczyniło politykę dotyczącą przedsiębiorstw i przemysłu jednym z europejskich priorytetów.
Zgodnie z art. 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia Europejska (UE) wyznaczyła sobie cel stworzenia najlepszych możliwych warunków dla konkurencyjności.
Utrzymanie konkurencyjności to nieustanne wyzwanie. Dlatego właśnie UE ma na celu tworzenie otoczenia sprzyjającego inicjatywie, rozwojowi przedsiębiorstw, współpracy przemysłowej oraz poprawie wykorzystywania przemysłowego potencjału polityki innowacji, badań i rozwoju technologicznego. Polityka ta ma zasadnicze znaczenie w kontekście globalnej konkurencji.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony