RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ettevõtlus

Ettevõtlus

Euroopa jõukuse aluseks on Euroopa ettevõtted. Ettevõtetel on majanduskasvu ja tööhõive seisukohast oluline roll ning Lissaboni strateegia taaskäivitamisega 2005. aastal sai ettevõtlus- ja tööstuspoliitikast üks Euroopa prioriteete.
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 173 kohaselt on Euroopa Liit (EL) seadnud eesmärgiks luua võimalikult head tingimused konkurentsivõime tagamiseks.
Konkurentsivõime säilitamine on pidev väljakutse. Just seetõttu püüab EL stimuleerida sellise keskkonna tekkimist, mis soodustaks algatusvõimet, ettevõtete arengut, tööstuskoostööd ning innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogia arengu poliitikate tõhusamat kasutamist tööstuses. Nimetatud poliitikad on ülemaailmse konkurentsi tingimustes eluliselt tähtsad.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles