RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Erhvervspolitik

Erhvervspolitik

Europas velfærd afhænger af, at virksomhederne klarer sig godt. Virksomhederne udgør et afgørende instrument for vækst og beskæftigelse, og genlanceringen af Lissabon strategien i 2005 har gjort erhvervs- og industripolitikken til et af de prioriterede områder i EU.
Gennem artikel 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Den Europæiske Union (EU) som målsætning at skabe de bedst mulige betingelser for udvikling af konkurrenceevnen.
En fastholdelse af konkurrenceevnen udgør en permanent udfordring. Derfor stræber EU efter at skabe et gunstigt miljø for initiativer, udvikling af virksomheder, industrielt samarbejde og fremme af udnyttelsen af det industrielle potentiale i politikkerne for innovation, forskning og teknologisk udvikling. Sidstnævnte politikker er af afgørende betydning, hvis EU skal være rustet til at konkurrere på verdensplan.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top