RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podnikání

Podnikání

Prosperita Evropy vychází z prosperity jejích podniků. Podniky jsou klíčovým prvkem pro růst a zaměstnanost a od nového zdůraznění Lisabonské strategie v roce 2005 se podniková a průmyslová politika staly jednou z priorit v Evropě.
Podle článku 173 Smlouvy o fungování Evropské unie si Evropská unie (EU) stanovila za cíl vytvořit co nejlepší podmínky pro konkurenceschopnost.
Úkol udržet konkurenceschopnost je nadále před námi. To je důvod, proč se EU zaměřuje na podporu vytváření prostředí příznivého pro iniciativu, k rozvoji podniků, k průmyslové spolupráci a ke zlepšení využívání průmyslového potenciálu v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje. Tyto politiky mají zásadní význam v kontextu globální hospodářské soutěže.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky