RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Предприятие

Предприятие

Просперитетът на Европа се гради върху просперитета на нейните предприятия. Предприятията са ключов елемент за растежа и заетостта, а възобновяването на Лисабонската стратегия през 2005 г. направи от предприятията и индустриалната политика един от приоритетите в Европа.
Съгласно член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз ЕС си е поставил за цел създаването на възможно най-добрите условия за конкурентоспособността.
Поддържането на конкурентоспособността е непрекъснато предизвикателство. Ето защо ЕС цели да насърчава среда, благоприятстваща инициативите, развитието на бизнеса, индустриалното сътрудничество и усъвършенстването на експлоатирането на индустриалния потенциал на политиките за иновации, научни изследвания и технологично развитие. Тези политики имат жизненоважно значение в контекста на глобалната конкуренция.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата