RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Η απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων έχει στόχο να προωθήσει την οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που τις βαρύνει.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2007, για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων [COM(2007) 394 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα C 191 της 15.8.2007].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι υψηλές διοικητικές δαπάνες που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία, περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η νομοθεσία για το εταιρικό δίκαιο, τη λογιστική και τους ελέγχους των εταιρειών δεν εξελίχθηκε ταυτόχρονα με το επιχειρηματικό περιβάλλον των εταιρειών. Η Επιτροπή προτείνει να επανεξεταστούν οι οδηγίες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, καθώς και η καταλληλότητά τους. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου στον οποίο θα συμμετάσχουν τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση και να διατυπωθούν νομοθετικές προτάσεις.

Εταιρικό δίκαιο

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν γρήγορες και ευέλικτες απαντήσεις, προσαρμοσμένες στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των εταιρειών. Με την παρούσα κατάσταση, το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο προωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά αποτελεί παράλληλα εμπόδιο για την καινοτομία και επιβάλλει στις εταιρείες πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

Η πρώτη επιλογή συνίσταται στην επανεξέταση της καταλληλότητας των οδηγιών και την πλήρη ή μερική κατάργησή τους, εφόσον αυτές δεν επιλύουν τα διασυνοριακά προβλήματα. Η επανεξέταση αυτή θα αφορά:

Η δεύτερη επιλογή συνίσταται στην απλούστευση της νομοθεσίας, αν οι καταργήσεις κριθούν υπερβολικές. Η απλούστευση αυτή θα αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας στα κράτη μέλη όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις διαιρέσεις, και συγκεκριμένα περιθώριο να:

  • επιλέξουν είτε να αφήσουν περισσότερο χώρο για ευθύνη των μελών του διευθυντικού οργάνου είτε να απαιτούν την παροχή επακριβών χρηματοοικονομικών στοιχείων, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος που επιβάλλουν οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών (εκθέσεων)·
  • να αποφασίζουν αν εάν και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης των εξαγοραστριών εταιρειών. Θα πρέπει ωστόσο να διασφαλίζεται η προστασία των πιστωτών· η οδηγία 2006/68/ΕΚ για την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση αναφοράς.

Προτείνονται επίσης μεμονωμένα μέτρα απλούστευσης προκειμένου να μειωθούν για τις εταιρείες και τα υποκαταστήματά τους ο φόρτος και οι περιττές δαπάνες που προκύπτουν από άλλες νομοθετικές υποχρεώσεις. Τα μέτρα αυτά αφορούν:

  • τη δημοσίευση. Η υποχρέωση δημοσίευσης ορισμένων πληροφοριών στην επίσημη εφημερίδα της κάθε χώρας, η οποία προβλέπεται από την πρώτη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο, θα μπορούσε να καταργηθεί. Πράγματι, αυτές οι πληροφορίες ήδη καταχωρίζονται στα εθνικά μητρώα, από το 2007 με ηλεκτρονικά μέσα, και είναι προσπελάσιμες σε όλα τα κράτη μέλη. Επομένως, μια απλή υπηρεσία του μητρώου θα ήταν αρκετή. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις δημοσίευσης για τα υποκαταστήματα εντός του κράτους μέλους σύστασης θα μπορούσαν επίσης να απλουστευθούν σε ό,τι αφορά την επικυρωμένη μετάφραση ορισμένων εγγράφων και το κράτος μέλος του υποκαταστήματος θα μπορούσε να αποδέχεται την επικυρωμένη μετάφραση που έχει συνταχθεί σε άλλο κράτος μέλος. Και στις δύο περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων («European Business Register») (EN) αποτελεί μια κατάλληλη διεπαφή πρόσβασης σε πληροφορίες, η οποία αξιοποιεί πλήρως τα ηλεκτρονικά μητρώα·
  • το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, ιδίως τους όρους σχετικά με την καταστατική έδρα, οι οποίοι θα έπρεπε να αναθεωρηθούν κατά τρόπο ώστε να ληφθεί υπόψη η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η έκθεση σχετικά με το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας, η οποία θα υποβληθεί το 2009, θα προσφέρει μια ευκαιρία αναθεώρησης της νομοθεσίας.

Λογιστική και έλεγχοι για τις ΜΜΕ

Οι οδηγίες που εγγυώνται την ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου στην ΕΕ, επιβάλλουν αυξημένο διοικητικό φόρτο στις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση της έννοιας των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η οποία ήδη εξετάζεται από ορισμένα κράτη μέλη, και την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής της τέταρτης οδηγίας για τους ετήσιους λογαριασμούς. Η πολύ μικρή επιχείρηση θα μπορούσε να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: λιγότεροι από δέκα μισθωτοί, σύνολο ισολογισμού κάτω από 500.000 ευρώ και κύκλος εργασιών κάτω από 1.000.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ, προτείνονται επίσης διάφορα μέτρα, δηλαδή:

  • απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης των λογαριασμών τους·
  • επέκταση των εξαιρέσεων που προβλέπονται για τις μικρές επιχειρήσεις, αφενός, στις μεσαίες επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις που ο διευθυντής της μεσαίας επιχείρησης είναι επίσης και ο ιδιοκτήτης και, αφετέρου, στις εταιρείες απεριόριστης ευθύνης·
  • αναπροσαρμογή των μεταβατικών περιόδων (από δύο σε πέντε χρόνια για την υπέρβαση των κατώτατων ορίων και από δύο σε ένα χρόνο σε περίπτωση αντίθετης κίνησης) και αναπροσαρμογή των κατώτατων ορίων.

Μπορούν επίσης να εξετασθούν περαιτέρω μέτρα για τις ΜΜΕ, όπως η τακτική αναπροσαρμογή των κατώτατων ορίων, η τροποποίηση των απαιτήσεων εξυγίανσης (ιδίως για τις μικρές και μεσαίες θυγατρικές), η επανεξέταση της αναγκαιότητας της λογιστικής των αναβληθέντων φόρων και η κατάργηση ορισμένων απαιτήσεων παροχής πληροφοριών (σχετικά με τα έξοδα εγκατάστασης και την ανάλυση του κύκλου εργασιών).

Πλαίσιο

Η μείωση του διοικητικού φόρτου των εταιρειών τονώνει την οικονομία της Ευρώπης. Το ενημερωμένο πρόγραμμα απλούστευσης (castellanodeutschenglishfrançais) το οποίο δρομολογήθηκε από την Επιτροπή το 2006 και συμπληρώθηκε από ένα πρόγραμμα δράσης (castellanodeutschenglishfrançais), αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8/9 Μαρτίου 2007 (FR ) (pdf) ναγνώρισε το εταιρικό δίκαιο, τη λογιστική και τους ελέγχους ως τρεις τομείς προτεραιότητας.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύνοψη του Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις αντιδράσεις στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων (COM(2007) 394) (EN ) (pdf).
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2007, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες και να παρουσιάσει, ενδεχομένως, νέες προτάσεις. Από τη σύνοψη των εν λόγω αντιδράσεων συνάγεται ότι η απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας (δεύτερη επιλογή που προτείνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής) είναι σαφώς η προτιμώμενη λύση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.04.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας