RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program pentru întreprinderi mici şi mijlocii ecologice şi competitive

Pentru a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să aplice cât mai bine legislaţia europeană în materie de mediu, Comisia propune un program privind îmbunătăţirea legislaţiei, instrumentele de management de mediu, sprijinul financiar, expertiza locală, precum şi comunicarea şi informarea.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor din 8 octombrie 2007: „IMM-uri ecologice şi competitive – Program de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea respectării legislaţiei de mediu” [COM(2007) 379 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) reprezintă 99 % dintre întreprinderi şi creează 57 % din valoarea adăugată a economiei în Uniunea Europeană (UE). Cu toate acestea, IMM-urile nu aplică o parte importantă din legislaţia europeană în materie de mediu, fie pentru că se situează sub pragurile care impun aplicarea acestor legi, fie pentru că nu sunt conştiente de impactul activităţii lor asupra mediului şi de legislaţia care li se aplică.

Această situaţie creează probleme, atât din punct de vedere al competitivităţii IMM-urilor, care nu profită de avantajele economice ale unei mai bune gestionări a mediului înconjurător şi ale ecoinovării, cât şi din perspectiva mediului în sine şi a riscurilor pentru sănătatea şi siguranţa lucrătorilor.

Pentru a ajuta IMM-urile să adopte moduri de producţie şi practici comerciale durabile, Comisia instituie un program de asistenţă, datorită căruia IMM-urile ar urma să respecte în mai mare măsură legislaţia în materie de mediu, reducându-şi în acelaşi timp costurile în materie de respectare a legislaţiei, sporindu-şi ecoeficienţa şi consolidându-şi competitivitatea şi ecoinovarea.

Acest plan de acţiune vizează îmbunătăţirea legislaţiei, adaptarea instrumentelor de management de mediu, sprijinul financiar acordat IMM-urilor, dezvoltarea competenţelor locale, comunicarea şi informarea. Comisia trebuie să monitorizeze aplicarea programului în colaborare cu statele membre, iar până în 2010 se va realiza o primă evaluare a punerii sale în practică.

O mai bună reglementare

Îmbunătăţirea elaborării şi punerii în aplicare a legislaţiei cuprinde în special măsuri de raţionalizare a procedurilor administrative în vederea reducerii costurilor, a regrupării şi difuzării celor mai bune practici în materie de punere în aplicare a obligaţiilor de mediu, în principal prin intermediul unor iniţiative ca BEST, în materie de cooperare cu autorităţile însărcinate cu punerea în practică, cum ar fi reţeaua IMPEL, precum şi în materie de consultare a IMM-urilor la elaborarea şi aplicarea legislaţiei.

Adaptarea sistemelor de management de mediu la IMM-uri

Comisia încurajează aplicarea Sistemului comunitar de management de mediu şi audit (EMAS). Comisia îşi propune în special să extindă acest sistem la nivelul unui grup sau al unui sector industrial anume şi să dezvolte instrumente ca EMAS-Easy pentru a facilita punerea sa în aplicare. În plus, Comisia preconizează să reducă formalităţile administrative legate de EMAS, pentru a încuraja întreprinderile europene să îl utilizeze.

Un sprijin financiar adecvat şi durabil

Pentru a facilita investiţiile în procese ecoeficiente, IMM-urile pot beneficia de fonduri şi de ajutoare europene, prin intermediul programului LIFE+, al Programului-cadru pentru inovare şi competitivitate şi al noilor instrumente ale politicii de coeziune 2007-2013 (FEDER, Fondul de coeziune şi Fondul social european). Comisia intenţionează să publice un manual destinat întreprinderilor, în care să prezinte posibilele surse de finanţare.

În plus, reglementările privind ajutoarele de stat le permit statelor membre să ofere ajutor financiar întreprinderilor care îşi îndeplinesc sau chiar îşi depăşesc obligaţiile prevăzute de legislaţia europeană în materie de mediu.

Dezvoltarea competenţelor locale

Comisia intenţionează să contribuie la consolidarea capacităţilor statelor membre de a sprijini IMM-urile, prin organizarea unor seminarii de formare axate pe sursele de informare, obligaţiile legale şi avantajele pentru întreprinderi ale unui sistem de management de mediu îmbunătăţit.

Eforturilor depuse de Comisie li se vor adăuga reţeaua de Centre Euro-Info (CEI) şi, începând din 2008, noua reţea de sprijinire a întreprinderilor şi a inovării, care va integra serviciile CEI şi serviciile centrelor-releu de inovare (CRI), în special în ceea ce priveşte promovarea parteneriatelor şi colaborarea activă cu IMM-urile.

O mai bună comunicare şi informaţii mai bine orientate

Prin intermediul unui site multilingv trebuie puse la dispoziţia IMM-urilor o serie de informaţii privind, printre altele, punerea în aplicare a legislaţiei, instrumentele de gestionare, posibilităţile de finanţare, bunele practici etc. Comisia preconizează, în plus, elaborarea unor linii directoare destinate IMM-urilor, pentru a le ajuta să îşi gestioneze impactul asupra mediului.

Ultima actualizare: 02.09.2011

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii