RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Företagsmiljön

Företag

Att starta och utveckla ett företag är både ett äventyr och en utmaning. En gynnsam företagsmiljö är en förutsättning för gott entreprenörskap.
Bra sätt att hjälpa entreprenören att starta företag och få dem att växa är att underlätta tillgången till finansiering, göra lagstiftningen tydligare och effektivare, utveckla en entreprenörskultur och inrätta nätverk som stöd till företagen.
För att åstadkomma en gynnsam företagsmiljö krävs det inte bara att man förbättrar företagens tillväxtmöjligheter, utan även att man ser till att det är fördelaktigt att investera och arbeta i EU. Om företagen tar sitt sociala ansvar bidrar också detta till att göra företagande attraktivare i EU.
De små och medelstora företagen utgör 99 % av de europeiska företagen. På grund av sin ringa storlek är de också mycket känsliga för industriella omställningar och för den miljö där de verkar. Det är därför mycket viktigt att deras välmåga ägnas stor politisk uppmärksamhet.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början