RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podnikateľské prostredie

Podnikanie

Proces založenia a rozvoja podniku je nielen dobrodružstvo, ale aj skutočný problém. S cieľom pomôcť podnikateľom je nevyhnutné vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie.
Zabezpečenie ľahšieho prístupu k financovaniu, vytváranie jasnejších a účinnejších právnych predpisov a rozvíjanie podnikateľskej kultúry a podporných sietí pre podniky sú užitočné faktory, pokiaľ ide o zakladanie a rast podnikov.
Vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia však neznamená len zlepšovanie rastového potenciálu podnikov. Znamená to aj premenu Európy na miesto, kde sa oplatí investovať a pracovať. Takýmto spôsobom prispieva podpora sociálnej zodpovednosti podnikov k zatraktívneniu podnikania v Európe.
Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú 99 % európskych podnikov. Pre svoju malú veľkosť sú veľmi citlivé na zmeny v priemysle a prostredí, v ktorom pôsobia. Pre ich prosperitu je preto nevyhnutné, aby boli v centre politickej pozornosti.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok