RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Otoczenie biznesowe

Przedsiębiorstwa

Proces zakładania i rozwoju działalności gospodarczej jest nie tylko przygodą, ale także wyzwaniem. Aby pomóc przedsiębiorcom w jego realizacji konieczne jest stworzenie sprzyjającego otoczenia biznesowego.
Zapewnienie łatwiejszego dostępu do finansowania, zwiększenie przejrzystości i skuteczności prawodawstwa oraz rozwój kultury przedsiębiorczości i sieci wsparcia dla przedsiębiorstw to elementy o zasadniczym znaczeniu w kontekście zakładania i rozwoju przedsiębiorstw.
Jednakże stworzenie sprzyjającego otoczenia biznesowego nie wiąże się jedynie z poprawą potencjału wzrostu firm. Oznacza to także przekształcenie Europy w miejsce, w którym inwestowanie i praca przynoszą korzyści. W ten sposób promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przyczynia się do większej atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej w Europie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99% europejskich firm. Małe rozmiary czynią je wrażliwymi na zmiany w sektorach i otoczeniu, w których działają. Istotne jest zatem, aby ich powodzeniu poświęcano dużą uwagę polityczną.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony