RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Бизнес среда

Предприятие

Процесът за стартиране и развиване на бизнес не е просто приключение, а е и реално предизвикателство. Много е важно да се създаде благоприятна бизнес среда, за да се помогне на предприемачите при този процес.
Осигуряването на по-лесен достъп до финансиране, изготвянето на по-ясно и по-ефективно законодателство и развиването на предприемаческа култура и мрежи в подкрепа на бизнеса са все инструменти, свързани със създаването и растежа на предприятията.
Все пак, създаването на благоприятна бизнес среда не означава просто усъвършенстване на потенциала за растеж на бизнеса. Това означава също да превърнем Европа в място, благоприятно за инвестиции и работа. По този начин насърчаването на корпоративната социална отговорност допринася за по-голямата атрактивност да се развива бизнес в Европа.
Малките и средните предприятия (МСП) съставляват 99 % от бизнеса в Европа. Малкият им размер ги прави много чувствителни към промените в промишлеността и средата, в която работят. Затова за тяхното благосъстояние е жизнено важно да бъдат във фокуса на политическото внимание.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата