RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stabilizačný a asociačný proces: západný Balkán

Rozširovanie

Krajiny západného Balkánu, ktoré sú medzi možnými kandidátmi na členstvo v EÚ, majú európsku perspektívu. Táto európska perspektíva, uznaná Európskou radou vo Feire v roku 2000 a potvrdená Európskou radou v Solúne v roku 2003, je integrovaná do stabilizačného a asociačného procesu, ktorým sa riadia vzťahy Európskej únie ku krajinám západného Balkánu. Okrem špeciálnych regionálnych požiadaviek na politickú a hospodársku stabilitu a regionálnu spoluprácu boli do stabilizačného a asociačného procesu postupne začlenené nástroje procesu rozširovania s cieľom priblížiť krajiny daného regiónu k EÚ.

Pozrite tiež:

  • Medzinárodné dohody: (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok