RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Măsuri comerciale excepţionale

Datorită măsurilor comerciale excepţionale adoptate de Uniunea Europeană (UE) în favoarea ţărilor şi teritoriilor din Balcanii Occidentali, cvasi-totalitatea produselor provenite din aceste ţări pot fi importate liber în UE, fără taxe vamale şi restricţii cantitative. Acest regim comercial favorabil contribuie la procesul de stabilizare şi de asociere a Balcanilor Occidentali.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepţionale în favoarea ţărilor şi teritoriilor participante şi legate de procesul de stabilizare şi de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (versiune codificată).

SINTEZĂ

Ţările din Balcanii Occidentali beneficiază de măsuri comerciale excepţionale pentru importurile lor în Uniunea Europeană (UE). Aceste ţări şi teritorii fac parte din procesul de stabilizare şi de asociere.

Măsurile comerciale excepţionale se aplică până la 31 decembrie 2010.

Preferinţe comerciale

Produsele originare din Albania, Republica Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia şi Kosovo sunt importate în Uniunea Europeană fără taxe vamale* sau taxe cu efect echivalent şi fără restricţii cantitative * sau măsuri cu efect echivalent.

În plus, aceste preferinţe comerciale se aplică şi unor produse agricole.

Condiţii de acordare

Pentru a beneficia de măsurile preferenţiale, ţările şi teritoriile trebuie:

  • să respecte definiţia produsului originar prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 2454/93; astfel, produsele trebuie să fi fost fabricate în întregime sau să fi făcut obiectul unei procesări suficiente în ţara sau teritoriul în cauză;
  • să se angajeze să nu crească taxele sau restricţiile cantitative impuse produselor importate din UE;
  • să combată frauda cooperând cu UE în domeniul administrativ.

Beneficiarii trebuie, de asemenea, să se angajeze să realizeze reforme economice eficiente şi să coopereze cu celelalte ţări participante la procesul de stabilizare şi de asociere, în special prin crearea unei zone regionale de liber schimb.

Comisia poate să suspende în întregime sau parţial preferinţele comerciale, în cazul în care o ţară nu îşi respectă obligaţiile.

Produse agricole şi pescăreşti

Taxele vamale aplicabile anumitor produse pescăreşti şi anumitor vinuri se suspendă, în limitele definite în anexa I.

Taxele vamale aplicabile importurilor de viţel („baby beef”) provenite din Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Kosovo sunt definite în anexa II. Volumul contingentului tarifar * anual total este de 11 475 tone, repartizate în felul următor:

  • 1 500 tone (greutate în carcasă) pentru produsele originare din Bosnia-Herţegovina;
  • 9 175 tone (greutate în carcasă) pentru produsele originare din teritoriile vamale din Serbia şi Kosovo.

Importurile produselor zaharoase originare din Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Kosovo sunt supuse unor contingente tarifare anuale:

  • 12 000 tone (greutate netă) pentru produsele originare din Bosnia-Herţegovina;
  • 180 000 tone (greutate netă) pentru produsele originare din teritoriile vamale din Serbia şi Kosovo.

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stabileşte modalităţile de punere în aplicare a contingentelor tarifare pentru aceste produse.

Comisia poate adopta măsuri de protecţie, în cazul în care importurile de produse agricole şi pescăreşti provoacă perturbări grave pe piaţa internă a UE.

Termeni-cheie:
  • Taxe vamale: taxă care modifică preţul unui produs importat, indiferent de denumirea sau de modalitatea de aplicare a acesteia, şi care are drept rezultat restrângerea liberei circulaţii a mărfurilor.
  • Restricţie cantitativă: orice reglementare comercială care poate avea ca efect limitarea importului de mărfuri, în ceea ce priveşte cantitatea sau valoarea acestora (de exemplu cote de import).
  • Contingent tarifar: măsură comercială care permite renunţarea totală sau parţială la taxele plătite în mod normal pentru un produs importat, pe o perioadă limitată sau pentru un volum limitat.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009

4.1.2010-31.12.2010

-

JO L 328 din 15.12.2009

ACTE CONEXE

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepţionale în favoarea ţărilor şi teritoriilor participante şi legate de procesul de stabilizare şi de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană [COM(2010) 54 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].
Această propunere vizează prelungirea valabilităţii preferinţelor comerciale acordate ţărilor din Balcanii Occidentali până în 2015.
Procedură: 2010/0036/COD

Ultima actualizare: 21.04.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii