RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Balcanii de Vest: consolidarea perspectivei europene

Comisia reafirmă angajamentul Uniunii Europene (UE) în privinţa Balcanilor de Vest. Aceasta arată calea care trebuie urmată în vederea apropierii regiunii la UE şi acordă prioritate sprijinirii consolidării statului de drept, bunei guvernanţe, reformei administrative şi judiciare şi dezvoltării societăţii civile.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 5 martie 2008 intitulată „Balcanii de Vest: Consolidarea perspectivei europene” [COM(2008) 127 – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia reafirmă angajamentul Uniunii Europene (UE) în privinţa Balcanilor de Vest. Aceasta arată calea care trebuie urmată în vederea apropierii regiunii de UE şi promovării unui caracter vizibil şi concret al perspectivei europene a acesteia, prin lansarea de iniţiative noi.

Apropierea de UE şi consolidarea cooperării regionale constituie principala prioritate. În acest sens, apropierea de UE se bazează pe respectarea criteriilor de la Copenhaga şi a procesului de stabilizare şi asociere (PSA), inclusiv cooperarea regională, relaţiile de bună vecinătate şi cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII) (EN) (FR), realizarea priorităţilor stabilite în cadrul parteneriatelor şi încheierea şi punerea în aplicare a acordurilor de stabilizare şi asociere (ASA). Croaţia, ale cărei negocieri de aderare au început deja, oferă un semnal pozitiv pentru celelalte ţări din regiune.

Fiecare ţară a realizat progrese, chiar dacă acestea au fost înregistrate în ritm diferit. Cooperarea regională presupune asumarea responsabilităţii de către ţările din regiune în cadrul Consiliului de Cooperare Regională (CCR), care vine în continuarea Pactului de Stabilitate. Cu toate acestea, un anumit număr de provocări continuă să existe, cum ar fi relaţiile de bună vecinătate, reformele (în special cea constituţională, instituţională, judiciară şi a poliţiei), lupta împotriva criminalităţii organizate şi a corupţiei, drepturile minorităţilor, întoarcerea refugiaţilor, infrastructurile sau protecţia mediului.

În privinţa situaţiei din Kosovo, fiecare stat membru va decide asupra relaţiilor pe care doreşte să le aibă în urma declarării independenţei în februarie 2008. UE va susţine dezvoltarea acestui stat prin intermediul unei misiuni civile internaţionale, condusă de către un reprezentant special al UE, al unei misiuni privind „Statul de drept” a PESA [EULEX Kosovo (EN)] şi al unui sprijin în vederea dezvoltării economice şi politice.

Promovarea contactelor interumane vizează, pe de o parte, populaţiile din regiune şi reconcilierea lor, precum şi o familiarizare cu UE, încurajând o mai bună cunoaştere a acesteia. Cooperarea între ţările din regiune şi UE se intensifică în numeroase domenii (ştiinţă, cercetare, cultură, educaţie, tineret sau media) şi este intensificată prin posibilitatea ţărilor de a participa la anumite programe şi agenţii comunitare. În plus, un număr tot mai mare de burse Erasmus Mundus (DE) (EN) (FR) sunt acordate studenţilor din regiune. Cooperarea transfrontalieră beneficiază, de asemenea, de un sprijin cu titlul de Instrument de asistenţă pentru preaderare (IAP).

În plus, regimul de eliminare a vizelor, care face parte din pregătirile de aderare şi de participare la spaţiul Schengen, vizează facilitarea mobilităţii cetăţenilor. Împreună cu acordurile de readmisie, acordurile care vizează facilitarea acordării de vize reprezintă prima etapă spre liberalizare. Acestea vor fi apoi completate prin intermediul dialogurilor bilaterale şi a foilor de parcurs, în conformitate cu Strategia pentru extindere din 2007.

UE sprijină dezvoltarea societăţii civile şi dialogul cu aceasta, pentru a consolida rolul acesteia şi a asigura participarea sa deplină la procesul de reforme. Un nou instrument de finanţare cu titlul de IAP vizează mai ales sprijinirea iniţiativelor locale şi consolidarea rolului societăţii civile, programele punând în contact actorii acesteia şi partenerii şi reţelele pentru transferul cunoştinţelor şi experienţelor. Comisia va iniţia, de asemenea, un dialog cu diferitele biserici şi grupări religioase.

Buna guvernanţă constituie un aspect esenţial al apropierii ţărilor din Balcanii de Vest la UE. Progresul în materie de justiţie, libertate şi securitate are o importanţă deosebită şi se referă în special la lupta împotriva criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului, reforma sistemului judiciar şi a poliţiei; gestionarea frontierelor; cooperarea regională şi transfrontalieră (Frontex); acţiunile în materie de drept de azil, de emigrare şi de politici de vize; cooperarea cu Europol şi Centrul regional pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere (SECI).

În acest context, consolidarea capacităţilor administrative şi a resurselor umane va beneficia de crearea unei şcoli naţionale de administraţie publică ca bază pentru reţele şi legăturile de cooperare cu şcolile similare din cadrul UE. Activităţile de înfrăţire şi programele TAIEX (DE) (EN) (FR) şi SIGMA (EN) oferă, de asemenea, o modalitate de familiarizare a administraţiilor ţărilor cu acquis-ul şi cu normele europene în numeroase domenii.

Cooperarea parlamentară dintre Parlamentul European şi parlamentele ţărilor din regiune se desfăşoară în cadrul comitetelor parlamentare mixte, reuniunilor, organizării de seminarii şi de colocvii. Parlamentul European intenţionează, în plus, să sprijine CCR în vederea consolidării cooperării.

În materie de integrare comercială, Acordul de Liber Schimb Central European (CEFTA), în vigoare începând din noiembrie 2007, vizează atragerea investiţiilor, încurajarea comerţului intraregional şi integrarea regiunii în comerţul mondial. CEFTA vine, astfel, în completarea integrării comerciale iniţiate de către ASA şi măsurile comerciale autonome. Aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) va susţine acest proces, constituind baza necesară pentru încurajarea reformelor economice şi comerciale.

În plus, introducerea regulii cumulului pe diagonală a regulilor de origine în regiune, inclusiv extinderea acesteia în regimul Pan-Euro-Med de cumul pe diagonală, are de asemenea ca scop stimularea comerţului şi a investiţiilor. Comisia studiază modalităţile de aplicare mai rapidă între ţările din Balcanii de Vest, Turcia, Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) şi UE.

Regiunea trebuie să depăşească numeroasele provocări privind dezvoltarea economică şi socială. Aceste provocări sunt legate de competitivitate, lupta împotriva şomajului, participarea pe piaţa locurilor de muncă, infrastructuri, precum şi dezvoltarea umană şi coeziunea socială cu privire la dezvoltarea durabilă şi în cadrul urmăririi realizării obiectivelor strategiei de la Lisabona. Cooperarea se va concentra pe trei domenii: microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), infrastructură şi eficienţă energetică.

Asistenţa financiară se bazează încă din 2007 pe IAP. Banca Europeană de Investiţii (BEI) va creşte, de asemenea, cifra împrumuturilor în diverse domenii (transporturi, energie, IMM-uri, protecţia mediului, infrastructură municipală, educaţie, sănătate). Coordonarea între UE şi ceilalţi donatori este crucială, în acest sens, pentru garantarea complementarităţii, coerenţei, eficacităţii şi utilizării raţionale a asistenţei. Aceasta se sprijină în special pe un protocol de acord cu instituţiile financiare internaţionale (IFI) şi pe un mecanism de consultare în cadrul programării IPA. O conferinţă a furnizorilor de fonduri este de asemenea prevăzută pentru Kosovo, pentru raţionalizarea asistenţei în vederea dezvoltării socioeconomice a comunităţilor sale.

Context

Prezenta comunicare a adus o contribuţie importanţă la reuniunea ministerială cu ţările din Balcanii de Vest, organizată de preşedinţia actuală pe 28 martie, la Brdo, în Slovenia. Comisia invită Consiliul şi Parlamentul să ia în considerare concluziile sale, care se înscriu în continuitatea Agendei de la Salonic (EN) şi a comunicării de la Salzburg, în concordanţă cu Strategia pentru extindere din 2007.

Această fişă de sinteză are doar un caracter informativ şi nu urmăreşte să interpreteze sau să înlocuiască documentul de referinţă.

Ultima actualizare: 29.05.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii