RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den pågående utvidgningsprocessen

Utvidgningen

Utvidgningsprocessen bygger på ett antal principer och instrument som stegvis utarbetats, särskilt i samband med den femte utvidgningen. Målet är att förbereda kandidatländerna för att fullgöra sina skyldigheter i egenskap av medlemsstater. Köpenhamnskriterierna fastställer de villkor som kandidatländerna måste uppfylla: de politiska och ekonomiska kriterierna samt antagandet och tillämpningen av EU:s lagstiftning. Processen ställer stora krav på kandidatländerna som bedöms på sina egna meriter, nämligen med hänsyn till hur väl de lyckats med att förstärka sina institutioner och genomdriva reformer. Unionen har dessutom infört olika instrument för att stödja och hjälpa länderna samt utvärdera hur deras förberedelser och behov ser ut i olika stadier av utvidgningsprocessen.

Se även

  • Internationella avtal (EN).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början