RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prebiehajúce rozširovanie

Rozširovanie

Proces rozširovania sa zakladá na niekoľkých zásadách a nástrojoch, ktoré boli vytvorené postupne, najmä v kontexte piateho rozšírenia. Jeho cieľom je pripraviť kandidátske krajiny na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z postavenia členského štátu. Kodanské kritériá vymedzujú podmienky, ktoré musia kandidátske krajiny dodržať: politické a hospodárske kritériá a prijatie a uplatňovanie európskych právnych predpisov (acquis). Tento proces si vyžaduje značnú snahu zo strany kandidátskych krajín, ktoré sa hodnotia na základe vlastných zásluh, najmä pokiaľ ide o posilňovanie inštitúcií a reformy. EÚ preto vytvorila viacero nástrojov na podporu, pomoc a vyhodnotenie ich príprav a potrieb v každej etape procesu rozširovania.

Pozrite tiež:

  • Medzinárodné dohody (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok