RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lopend uitbreidingsproces

Uitbreiding

Het uitbreidingsproces berust op een aantal beginselen en instrumenten die zich geleidelijk hebben ontwikkeld, vooral tijdens de vijfde uitbreiding. De bedoeling is de kandidaat-lidstaten erop voor te bereiden om de verplichtingen op zich te kunnen nemen die het lidmaatschap met zich meebrengt. In de criteria van Kopenhagen worden de voorwaarden vastgesteld waaraan de kandidaten moeten voldoen: politieke en economische criteria en het overnemen en toepassen van de Europese wetgeving (het acquis communautaire). Een dergelijk proces vraagt heel wat inspanningen van de kandidaat-lidstaten, die op hun eigen merites worden beoordeeld, vooral wat betreft de versterking van de instellingen en de hervormingen. De Unie heeft verschillende instrumenten opgezet voor steun en bijstand aan de kandidaat-lidstaten en om de voorbereidingen en hun behoeften in de verschillende fasen van het uitbreidingsproces te evalueren.

Zie ook

  • Internationale Overeenkomsten (EN).
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven