RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Текущо разширяване

Разширяване

Процесът на разширяването се базира на определен брой принципи и инструменти, които са изготвени постепенно, особено в контекста на петото разширяване. Неговата цел е да подготви държавите кандидатки да поемат задълженията, произтичащи от статута на държава-членка. Критериите от Копенхаген определят условията, които трябва да бъдат спазвани от държавите кандидатки: политико-икономическите критерии и приемането и прилагането на европейското законодателство (достиженията на правото). Този процес изисква значителни усилия от страна на държавите кандидатки, които са преценявани по собствените им качества, особено с оглед на укрепването на институциите и реформите. Затова ЕС е създал различни инструменти да ги подкрепя и да им съдейства и да оценява подготовката и потребностите им на всеки етап от процеса на разширяването.

Вижте още

  • Международни споразумения (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата