RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan investointipankin toiminnan painopisteet

Rooman sopimuksella vuonna 1958 perustettu Euroopan investointipankki (EIP) on pitkän aikavälin luototuksesta huolehtiva Euroopan unionin (EU) pankki. Se edistää Euroopan yhdentymistä ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden taloudellista kehitystä. Vuonna 1994 aloitti toimintansa Euroopan investointirahasto (EIR), joka tukee voimakkaassa kasvussa olevien ja/tai uusien tekniikoiden alalla aktiivisesti toimivien pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehitystä. EIP on EIR:n pääosakas ja hoitaja. Vuonna 2000 perustettiin EIP‑ryhmä, johon kuuluvat EIP ja EIR. Ryhmässä EIP myöntää keskipitkän ja pitkän aikavälin pankkilainoja, kun taas EIR on erikoistunut riskipääomaan liittyviin toimiin sekä takuiden myöntämiseen pk-yrityksille.

EIP määrittää toimintasuunnitelmassaan keskipitkän aikavälin politiikkansa ja vahvistaa toimintansa painopisteet valtuustonsa jäsenten asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuosien 2011–2013 luotonannon painopisteet ovat seuraavat

 • yhteenkuuluvuus ja lähentyminen (DE) (EN) (FR)
 • osaamistalouden tukeminen (DE) (EN) (FR)
 • Euroopan laajuisten verkkojenw (TEN) (DE) (EN) (FR) kehittäminen
 • ympäristönsuojelu (DE) (EN) (FR)
 • pienten ja keskisuurten yritysten (DE) (EN) (FR) (pk-yritykset) tukeminen
 • turvallisen, kilpailukykyisen ja kestävän energiahuollon turvaaminen (DE) (EN) (FR)
 • henkilöresurssit (DE) (EN) (FR).

Laajentuneen Euroopan unionin taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on kaventaa EU:n eri alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. Lisäksi komissio toteuttaa koheesiopolitiikkaa rakennerahastojen avulla myöntämällä niistä tukia eurooppalaisille alueille.

EIP täydentää rakennerahastotoimia lainoilla, joita se myötää koheesiopolitiikan yhteydessä. Nämä lainat ovat paikallis- ja aluetasolla toteutettavien hankkeiden toiseksi suurin rahoituslähde.

Tietopohjaisen talouden tukeminen

EIP pyrkii luomaan osaamistalouden, jonka tavoitteena on talouskasvun, työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen. Tämän tavoitteen puitteissa EIP tukee investointeja kolmella alalla

 • koulutus
 • tutkimus ja kehitys
 • innovointi.

Euroopan laajuisten verkkojen kehittäminen

EIP antaa merkittävää tukea myös Euroopan laajuisten verkkojen (TEN-verkot) rahoittamiseen. Nämä verkot ovat liikenteen, energian ja viestinnän infrastruktuuriverkkoja.

Ympäristönsuojelu

EIP ympäristöalan tukihankkeet koskevat seuraavia

 • kaupunkiympäristö
 • kestävä liikenne
 • vesivarojen hallinta (vesi- ja viemärihuolto)
 • ilmastonmuutoksen torjuminen
 • uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus.

Lisäksi kaikkien EIP:n rahoittaminen hankkeiden on niiden luonteesta riippumatta oltava EU:n ympäristöalan periaatteiden käytäntöjen ja normien mukaisia.

Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset)

Euroopan investointipankki järjestää keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitusta pk‑yrityksille puiteluottoina, joita myönnetään välittäjinä toimiville pankeille tai muille rahoituslaitoksille. Näiden puiteluottojen ansiosta välittäjät voivat tukea pk‑yritysten käynnistämiä suhteellisen suppeita investointihankkeita.

EIR puolestaan tukee pk-yrityksiä joko suoraan tarjoamalla niille omaa pääomaa riskipääomarahoituksen avulla tai välillisesti takaamalla niille rahoituslaitoksilta tai julkisilta luottotakuulaitoksilta saatavia lainoja.

Turvallisen, kilpailukykyisen ja kestävän energiahuollon edistäminen

EU:n energiantarpeiden tukeminen on yksi EIP:n ensisijaisista lainanantokohteista. EIP keskittää näin ollen toimintansa viidelle painopistealalle

 • uusiutuvat energialähteet
 • energiatehokkuus
 • tutkimus, kehitys ja innovointi
 • sisäisen energiahuollon monipuolistaminen ja turvallisuus
 • ulkoisen energiahuollon turvallisuus ja taloudellinen kehitys.

Henkilöresurssit

EIP lisää henkilöresursseja myöntämällä luottoja terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla. EIP:n myöntämillä lainoilla voidaan esimerkiksi rahoittaa uusia rakennuksia tai laitteita taikka ne voidaan myös investoida tieteelliseen tutkimukseen.

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 29.04.2011

Katso myös

 • Euroopan investointipankki (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun