RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai Képzési Alapítvány (ETF)

Az Európai Képzési Alapítvány (ETF) az Európai Unió (EU) külkapcsolati politikáinak keretén belül működik; célja, hogy segítse a harmadik országokat humántőkéjük fejlesztésének javításában. Ennélfogva ösztönözni igyekszik az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést, valamint a készségek és szakértelmek fejlesztését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1339/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet létrehozza az Európai Képzési Alapítványt (ETF), illetve hatályon kívül helyezi a Tanács 1360/90/EGK rendeletét, amely eredetileg létrehozta azt. Az alapítvány az Európai Unió (EU) külkapcsolati politikáján belül működik; célja, hogy előmozdítsa a szakoktatási és a szakképzési rendszerek fejlesztését a következő partnerországokban:

  • az EU tagjelölt országaiban (Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság);
  • a potenciális tagjelölt nyugat-balkáni országokban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró és Szerbia);
  • a dél-mediterrán, kelet-európai és dél-kaukázusi partnerországokban (Algéria, Azerbajdzsán, Belarusz, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Moldova, Örményország, Palesztin Nemzeti Hatóság, Oroszország, Szíria, Tunézia és Ukrajna);
  • más országokban az ETF igazgatótanács különleges kritériumok alapján hozott döntése szerint.

Az alapítvány segíti ezeket az országokat polgáraik készségeinek és szakértelmének fejlesztésében. Ez azt jelenti, hogy részt vesz a szakmai alapképzés és a továbbképzés fejlesztését, valamint az ezekhez való hozzáférés megkönnyítését célzó reformfolyamatban. Az ETF a mobilitás előmozdításában, az oktatási intézmények és az üzleti vállalkozások együttműködésében, valamint a tagállamok közötti információ- és tapasztalatcserében is segítséget nyújt.

A partnerországok szakoktatási és szakképzési rendszereinek fejlesztését előmozdítani hivatott tevékenységek körében az alapítvány konkrétabban a következő funkciókat látja el:

  • tájékoztat, szakpolitikai elemzéseket végez és tanácsot ad a humántőke fejlesztésével kapcsolatban;
  • fejleszti a munkaerőpiacon jelentkező készségigények ismeretét;
  • segítséget nyújt a kapacitásépítésben;
  • előmozdítja az információ- és tapasztalatcserét az adományozók, illetve a partnerországok és az EU között;
  • támogatja a közösségi segítségnyújtást és eredményességének elemzését (amennyiben a Bizottság arra utasítja).

Feladatainak teljesítése során az alapítványnak együtt kell működnie a többi illetékes közösségi szervvel, különösen az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal (a Cedefoppal), valamint – amennyiben szükséges – az európai szintű szociális partnerek képviselőivel és a kapcsolódó nemzetközi szervezetekkel.

Az ETF jogi személyiséggel felruházott, nem nyereségérdekelt alapítvány. Székhelye az olaszországi Torinóban található.

Felépítés

Az ETF igazgatótanácsa a tagállamok egy-egy képviselőjéből, a Bizottság három képviselőjéből, az Európai Parlament által kijelölt három szakértőből, valamint a Bizottság által kijelölt három partnerországi képviselőből áll. Csak a tagállamok és a Bizottság képviselői rendelkeznek szavazati joggal. A tagállamok képviselői egy-egy szavazattal, a Bizottság képviselői összesen egy szavazattal rendelkeznek. A Bizottság egyik képviselője látja el a tanács elnöki tisztségét, és évente legalább egyszer összehívja azt. Az igazgatótanács hivatali ideje öt év, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

Az igazgatótanács felelős a becsült kiadásokat és bevételeket tartalmazó éves költségvetési tervezet elkészítéséért, valamint az éves munkaprogram, a létszámterv-tervezet, a végleges költségvetés, az éves tevékenységi jelentés, az eljárási szabályzat és a pénzügyi szabályok elfogadásáért. Hatáskörében áll az igazgató kinevezése és felmentése, valamint hivatali idejének meghosszabbítása.

Az igazgatót – a Bizottság által előterjesztett jelöltlistáról – öt évre nevezik ki. Az igazgatótanács a hivatali időt egyszer, legfeljebb három évvel meghosszabbíthatja. Az igazgató az alapítvány jogi képviselője, aki felelős annak adminisztratív vezetéséért, az igazgatótanács munkájának előkészítéséért és szervezéséért, valamint annak döntéseinek végrehajtásáért. Ezenkívül az igazgató feladata az éves munkaprogramnak és az alapítvány költségvetésének a végrehajtása.

Az ETF pénzeszközeit elsősorban az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás és az elvégzett szolgáltatásokért járó díjazás alkotja. Az alapítvány közzéteszi végleges elszámolását, az éves tevékenységi jelentést és az eljárási szabályzatot.

Háttér

Az ETF-et létrehozó 1360/90/EGK rendeletet elfogadása óta több alkalommal módosították. Tekintettel a további módosításokra és az egyértelműség kedvéért a rendeletet hatályon kívül helyezték azzal a céllal, hogy az 1339/2008/EK rendelet lépjen a helyébe.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 1339/2008/EK rendelete

2009.1.20.

HL L 354., 2008.12.31.

Utolsó frissítés: 06.05.2009

Lásd még

  • További információkért kérjük, látogasson el az Európai Képzési Alapítvány (DE) (EN) (FR) honlapjára!
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére