RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Utvidgningen

Utvidgningen

Europeiska unionen grundades 1957 och har efter fem utvidgningar vuxit från sex till tjugosju medlemsstater. Utvidgningen är en viktig drivkraft för integration. Det var dock vid den femte och hittills största utvidgningen, då man tog emot tolv nya medlemsstater i två omgångar 2004 och 2007, som ramarna för utvidgningspolitiken fastställdes. Till utvidgningspolitiken räknas kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna på västra Balkan. De förstnämnda omfattas av utvidgningsprocessen och de sistnämnda av EU:s stabiliserings- och associeringsprocess.
Artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen och Köpenhamnskriterierna utgör utvidgningens ram. Medan utvidgningsprocessen har som mål att förbereda kandidatländerna för att fullgöra sina skyldigheter som medlemsstater vid anslutningen, är syftet med EU:s stabiliserings- och associeringsprocess att se till att de potentiella kandidatländerna gradvis närmar sig unionen. Processerna bygger på strikta krav där man tar hänsyn till varje lands behov och meriter inom ramen för de bilaterala instrument och finansieringsinstrument som införts i detta syfte.

 • Den pågående utvidgningsprocessen
  Strategi för utvidgningen, Anslutande länder, Kandidatländer, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Finansiellt stöd, Instrument för stöd inför anslutningen, Sektoriellt samarbete, Turkcypriotiska gemenskapen
 • Utvidgningarna 2004 och 2007
  Historisk översikt över utvidgningarna, Allmänna bestämmelser, Sektorsindelning, Föranslutningsinstrument 2000-2006, Phare, Ispa, Sapard, Bulgarien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Tjeckien, Rumänien, Slovakien, Slovenien
 • Stabiliserings- och associeringsprocessen: västra balkan
  Strategi för utvidgning, Stabiliserings- och associeringsprocessen, Europeiska partnerskap, Instrument, Instrument för stöd inför anslutningen, Europeiska byrån för återuppbyggnad, Deltagande i gemenskapsprogram, Särskilda handelsåtgärder, Sektoriellt samarbete

Se även

 • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Utvidgningen
 • Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens Generaldirektorat för Utvidgning
 • Internationella avtal (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början