RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Širitev

Širitev

Evropska unija, ki je bila ustanovljena leta 1957 in je takrat obsegala šest držav, ima danes po petih širitvah sedemindvajset držav članic. Širitev je pomembna gonilna sila povezovanja. Kljub temu pa je prav peta širitev, ki je v dveh zaporednih valih leta 2004 in 2007 pozdravila kar dvanajst novih držav članic, kar se poprej še ni zgodilo, tista, ki je določila glavne obrise politike širitve. Ta zdaj zajema države, ki so zaprosile za članstvo v EU, ter potencialne kandidatke z Zahodnega Balkana. Prve sodijo v proces širitve, druge pa v stabilizacijsko-pridružitveni proces.
Okvir za širitev določata člen 49 Pogodbe o Evropski uniji in københavnska merila. Medtem ko je cilj procesa širitve pripraviti države prosilke na to, da bodo lahko ob pristopu prevzele svoje obveznosti kot države članice, je namen stabilizacijsko-pridružitvenega procesa postopno približevanje potencialnih držav kandidatk EU. Ta procesa temeljita na strogih pogojih ob upoštevanju posebnih potreb in zaslug vsake države, podpirajo pa ju dvostranski in finančni instrumenti, ki so oblikovani prav za ta namen.

 • Tekoča širitev
  Širitvena strategija, Pristopne države, Države kandidatke, Hrvaška, Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Finančna pomoč, Instrument za predpristopno pomoč (IPP), Sektorsko sodelovanje, Skupnost ciprskih Turkov
 • Širitev v letih 2004 in 2007
  Zgodovina širitve, Splošne določbe, Sektorski pristop, Predpristopni instrumenti 2000–2006, Phare, ISPA, SAPARD, Bolgarija, Ciper, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Češka, Romunija, Slovaška, Slovenija
 • Stabilizacijsko-pridružitveni proces: Zahodni Balkan
  Širitvena strategija, Stabilizacijsko-pridružitveni proces, Evropsko partnerstvo, Instrumenti, Instrument za predpristopno pomoč (IPP), Evropska agencija za obnovo, Sodelovanje v programih Skupnosti, Izjemni trgovinski ukrepi, Sektorsko sodelovanje

Glejte tudi

 • Pregledi Evropske unije: Širitev
 • Več informacij: Generalni direktorat Evropske komisije za širitev
 • Mednarodni sporazumi (EN)
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh