RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozširovanie

Rozširovanie

Európska únia založená v roku 1957 sa počas piatich rozšírení rozrástla zo šiestich na dvadsaťsedem členských štátov. Rozširovanie je dôležitou hnacou silou integrácie. Napriek tomu práve piate rozšírenie, ktoré sa uskutočnilo neobvykle v dvoch následných vlnách v roku 2004 a 2007 a privítalo dvanásť nových členských štátov, vymedzilo zásady politiky rozširovania. Tie sa teraz týkajú krajín žiadajúcich o členstvo v EÚ a potenciálnych kandidátov zo západného Balkánu. Krajiny žiadajúce o členstvo patria do procesu rozširovania a potenciálni kandidáti do stabilizačného a asociačného procesu.
Článok 49 Zmluvy o Európskej únii a kodanské kritériá poskytujú rámec pre rozširovanie. Zatiaľ čo cieľom procesu rozširovania je pripraviť žiadateľské krajiny tak, aby pri prístupe spĺňali svoje záväzky ako členské štáty, cieľom stabilizačného a asociačného procesu je postupne približovať potenciálne kandidátske krajiny k EÚ. Tieto procesy sú založené na prísnych podmienkach s riadnym ohľadom na osobitné potreby a zásluhy každej krajiny, a podporujú ich dvojstranné a finančné nástroje zriadené na tento účel.

 • Prebiehajúce rozširovanie
  Stratégia rozširovania, Pristupujúce krajiny, Kandidátske krajiny, Chorvátsko, Turecko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Finančná pomoc, Nástroj predvstupovej pomoci (IPA), Spolupráca medzi odvetviami, Turecko-cyperské spoločenstvo
 • Rozširovanie z rokov 2004 a 2007
  História rozširovania, Všeobecné ustanovenia, Odvetvový prístup, Nástroje predvstupovej pomoci 2000 – 2006, Phare, ISPA, SAPARD, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
 • Stabilizačný a asociačný proces: západný Balkán
  Stratégia rozširovania, Stabilizačný a asociačný proces, Európske partnerstvo, Nástroje, Nástroje predvstupovej pomoci (IPA), Európska agentúra pre obnovu, Účasť na programoch Spoločenstva, Výnimočné obchodné opatrenia, Spolupráca medzi odvetviami

Pozrite tiež:

 • Prehľady Európskej únie: Rozšírenie
 • Ďalšie informácie: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre rozšírenie
 • Medzinárodné dohody (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok